Φωτοβολταϊκά: επιστολές ΣΠΕΦ για συμψηφισμό ΦΠΑ και ενημερότητα παραγωγών

0
8

Δύο επιστολές με αντικείμενο τον συμψηφισμό οφειλών του ΛΑΓΗΕ με φορολογικές υποχρεώσεις των παραγωγών προς το δημόσιο και την παρακολούθηση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων τους αντίστοιχα απέστειλε ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ).

Η πρώτη επιστολή με αποδέκτες τα υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος αναφέρει ότι ο ΛΑΓΗΕ, ο οποίος ανήκει μετοχικά κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο χρωστά στους ιδιώτες παραγωγούς ληξιπρόθεσμες οφειλές έξι μηνών που ανέρχονται περί τα 800 εκατομμύρια Ευρώ.

«Από την πλευρά τους οι ηλεκτροπαραγωγοί ΑΠΕ είναι δυστυχώς υποχρεωμένοι να καταβάλλουν στην εφορία ανελλιπώς τον αναλογούντα ΦΠΑ για ληξιπρόθεσμα τιμολόγια που έχουν εκδώσει στο όνομα του ΛΑΓΗΕ και που δεν έχουν επί 6 μήνες εισπράξει» αναφέρει ο ΣΠΕΦ και σημειώνει ότι «αν δεν το κάνουν, πέραν των κυρώσεων που τους επιφυλάσσει το Υπουργείο σας (επί αδίκω διαπόμπευση και κατασχέσεις), δεν έχουν καν δικαίωμα συμμετοχής στις οποτεδήποτε πληρωμές του ΛΑΓΗΕ Α.Ε., αφού υποχρεούνται, ως εταιρεία ο ΛΑΓΗΕ ανήκουσα 100% στο Ελληνικό Δημόσιο, να διατηρούν εν ισχύ φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα δημιουργούμενης έτσι μίας εξόχως ασφυκτικής και αδίκως τιμωρητικής κατάστασης γι’ αυτούς».

Ο ΣΠΕΦ κάνει λόγο για παραλογισμό και ζητά να θεσπιστεί άμεσα η δυνατότητα συμψηφισμού τουλάχιστον του καταβλητέου ΦΠΑ των παραγωγών με τις οφειλές του ΛΑΓΗΕ προς αυτούς.

Στη δεύτερη επιστολή με αποδέκτη τον πρόεδρο του ΛΑΓΗΕ κ. Α. Γκαρή, αναφέρεται ότι ¨»έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα σε σημαντικό βαθμό παραγωγοί να μην πληρώνονται ενώ διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, την οποία μάλιστα από το υστέρημα τους εξασφάλισαν λόγω των αθεράπευτα ληξιπρόθεσμων για 6 μήνες οφειλών σας.  Το γεγονός αυτό πιθανόν οφείλετε σε μη έγκαιρη καταχώρηση τους στο σύστημα αναλόγως και του τρόπου αποστολής τους ενδεχομένως όμως και σε ανθρώπινο λάθος εκατέρωθεν».

«Με στόχο την εξάλειψη κάθε δυσμενούς τέτοιου παράγοντα προτείνουμε στην ιστοσελίδα σας, στην κωδικοποιημένη ειδική μερίδα του κάθε παραγωγού όπου αναρτώνται τα μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα, να εμφανίζεται και το διάστημα μέχρι του πότε είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ο παραγωγός με βάση τις καταχωρήσεις στο σύστημα σας.  Έτσι ο παραγωγός θα έχει άμεση εποπτεία του κατά πόσον η ενημερότητα του παραλείφθηκε/καταχωρήθηκε εμπρόθεσμα και θα μπορεί εγκαίρως να παρεμβαίνει διορθωτικά» αναφέρει ο ΣΠΕΦ.

Σχόλια