Σταθμός για τη βιώσιμη αλιεία το 2013

0
13

Τα βήματα που έγιναν το 2013 για τη βελτίωση της αλιείας παραθέτει η Ευρωπαία Επίτροπος Θαλάσσιων Υποθέσεων, Μαρία Δαμανάκη, σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Το 2013 αποτέλεσε σταθμό για την Ευρωπαϊκή αλιεία. Ολοκληρώσαμε με επιτυχία την υιοθέτηση της φιλόδοξης νέας αλιευτικής πολιτικής, που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014. Η μεγάλη μεταρρύθμιση αποκαθιστά την ισορροπία μεταξύ της περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας θέτοντας τέλος στην υπεραλίευση και στις απορρίψεις.

Στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης για τη νέα πολιτική ήδη αρχίσαμε την εφαρμογή της. Οι διεθνείς συμφωνίες, τα σχέδια διαχείρισης των αλιευμάτων για τη φετινή χρονιά είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τους στόχους της μεταρρύθμισης: τη βιωσιμότητα, τη χρηστή διαχείριση της αλιείας και την προσήλωσή της στην επιστημονική γνώση. Οι πρόσφατα υιοθετημένες νέες Συμφωνίες Αλιευτικής Σύμπραξης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Μαρόκου και Ευρωπαϊκής Ένωσης – Μαυριτανίας είναι ένα καλό παράδειγμα για την προώθηση ενός βιώσιμου μέλλοντος και για την τοπική αλιεία, σύμφωνα με τους στόχους μας αλλά και με το διεθνές δίκαιο.

Όσον αφορά την θαλάσσια πολιτική: Η στρατηγική μας της Γαλάζιας Ανάπτυξης βρίσκεται πλέον σε πλήρη ανάπτυξη. Έλαβε ισχυρή στήριξη από τα Κράτη Μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι αποφάσεις μας για το πρόγραμμα «Γνώση για τη Θάλασσα 2020» προχωρούν. Μια ειδική πρόκληση για υποβολή προτάσεων για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης έχει ήδη ξεκινήσει στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020. Επίσης, δρομολογείται η Ευρωπαϊκή οδηγία για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων περιοχών. Έχουμε εργασθεί για το θαλάσσιο τουρισμό και μια ειδική ανακοίνωση έρχεται τον Ιανουάριο.

Οι στρατηγικές  για τις θαλάσσιες λεκάνες μας έχουν οδηγήσει σε συγκεκριμένα μέτρα: το σχέδιο δράσης του Ατλαντικού έχει υιοθετηθεί και τα ενδιαφερόμενα μέλη έχουν οργανώσει δράσεις στο πλαίσιο των στρατηγικών για τη Βαλτική θάλασσα και την περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου. Έχουμε ακόμη δημοσιεύσει τη μελέτη μας, που αναδεικνύει την οικονομική προστιθέμενη αξία της θέσπισης από τα κράτη μέλη Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η διεθνής συνεργασία στον τομέα της θαλάσσιας έρευνας και χαρτογράφησης του βυθού ενισχύθηκε με τη Διακήρυξη του «Galway» ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού. Επιπλέον, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική γίνεται πραγματικότητα. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις κοινές προκλήσεις της περιοχής.

Για να προωθήσουμε την ανάπτυξη στις παράκτιες και αγροτικές περιοχές, η Κομισιόν έχει θεσπίσει στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την υδατοκαλλιέργεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του κλάδου και να απελευθερωθεί το ζωτικής σημασίας δυναμικό της. Επιπροσθέτως, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές σύντομα θα ωφεληθούν από τις νέες αποφάσεις  για τη σαφή ετικέτα πώλησης, σήμανση και ενημέρωση των αγοραστών για ψάρια, προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενημερωμένη επιλογή τους.

Το 2013 βελτιώσαμε τους ελέγχους κάνοντας πια την αλιεία στις θάλασσες και στους ωκεανούς πιο βιώσιμη, πιο ασφαλή. Οι διαπραγματεύσεις των Συνολικών Επιτρεπόμενων Αλιευμάτων (TAC) και των ποσοστώσεων υπήρξαν καρποφόρες. Τα ιχθυαποθέματα που βρίσκονται στο επίπεδο της Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης (MSY) αυξάνονται. Επιπλέον, έχουμε εντείνει τον αγώνα μας κατά της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, κατηγοριοποιώντας τις τρίτες χώρες οι οποίες δεν δεσμεύονται ουσιαστικά για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας. Για αυτές τις χώρες έχουμε αρχίσει να χρησιμοποιούμε τα νομικά μας εργαλεία, όσον αφορά στις εξαγωγές τους.

Είμαι περήφανη που πολλά έχουν επιτευχθεί το 2013. Αλλά ας επικεντρωθούμε τώρα στο μέλλον: το 2014 θα είναι το έτος της εφαρμογής της νέας πολιτικής για τη βιώσιμη αλιεία και τη γαλάζια ανάπτυξη στην Ευρώπη. Εύχομαι σε όλους ένα ευτυχισμένο Νέο Έτος 2014!

Σχόλια