Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: σταθερό το έλλειμμα – "Φταίνε" τα φωτοβολταϊκά λέει ο ΛΑΓΗΕ

0
6

Σε σταθερά επίπεδα διατηρήθηκε το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ το Νοέμβριο καθώς αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια Ευρώ, διαμορφούμενο στα 576,06 εκατ. Ευρώ έναντι 573,29 εκατ. Ευρώ τον Οκτώβριο.

Παράλληλα, βάσει του ισχύοντος ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, ο ΛΑΓΗΕ προβλέπει ότι στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2013 το έλλειμμα θα έχει πέσει στα

Βάσει του ισχύοντος θεσμικού και νομικού πλαισίου ο ΛΑΓΗΕ εκτιμά ότι το έλλειμμα των ΑΠΕ θα διαμορφωθεί στα  560,51 εκατ. Ευρώ στα τέλη του έτους, προτού εκτιναχθεί στα 763,95 εκατ. ευρώ και 1,224 δισ. Ευρώ το 2014 και το 2015 αντίστοιχα.

Ο ΛΑΓΗΕ κάνει εκτενή αναφορά τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τον περιορισμό του ελλείμματος ενώ τονίζει ότι «λόγω της κρισιμότητας του θέματος, συνεχίζεται εκ μέρους της Πολιτείας η συστηματική παρακολούθηση του τομέα των ΑΠΕ, προκειμένου να εξειδικευθούν και να εφαρμοστούν νέες πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα και τη σταδιακή απόσβεση του ελλείμματος έως το Δεκέμβριο του 2014».

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα ανήλθε σε 4.450 MW το Νοέμβριο, εκ των οποίων τα 1.520 MW προήλθαν από αιολικά, τα 2.072 MW από φωτοβολταϊκά, τα 372 MW από φ/β στέγης, τα 220 MW από μικρά υδροηλεκτρικά, τα 47 MW από βιομάζα και τα 220 MW από ΣΗΘΥΑ.

Όσον αφορά το μη διασυνδεδεμένο, η συνολική ισχύς έφτασε τα 426 MW, εκ των οποίων τα 290 MW αφορούν αιολικά, τα 136 MW φωτοβολταϊκά και τα 0,30 MW μικρά υδροηλεκτρικά.

Στο σύνολο της χώρας, η συνολική ισχύς ΑΠΕ ανέρχεται σε 4.876 MW.

Μάλιστα, ο ΛΑΓΗΕ επισημαίνει ότι τα φωτοβολταϊκά, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών σε στέγες, έχουν ξεπεράσει από τα τέλη του 2012 την προβλεπόμενη για τα τέλη του 2014 εγκατεστημένη ισχύ.

Μάλιστα στη διείσδυση των φωτοβολταϊκών αποδίδει ο ΛΑΓΗΕ το «σημαντικά αυξημένο μεσοσταθμικό κόστος ενέργειας από ΑΠΕ», ενώ τονίζει ότι στις υπόλοιπες τεχνολογίες υπάρχει «σημαντική απόκλιση» από τους στόχους.

econews

Σχόλια