ΑΠΕ: η ΠΟΣΠΗΕΦ απέστειλε εξώδικο στη ΡΑΕ για το ΕΤΜΕΑΡ

0
16

Εξώδικο προς τη ΡΑΕ, τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) αναφορικά με αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ, ώστε να εναρμονιστεί με τις ανάγκες του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.

Η κίνηση της ΠΟΣΠΗΕΦ έρχεται σε μία στιγμή που η κυβέρνηση έχοντας αποφασίσει να διατηρήσει προς το παρόν σταθερό το ΕΤΜΕΑΡ προχωράει σε μεσοσταθμικό κούρεμα έως 45% στις εγγυημένες τιμές των φωτοβολταϊκών όπως αυτές καθορίζονται από υφιστάμενες συμβάσεις.

Η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας αναφέρει τα εξής:

«Κύριοι,

Με την παρούσα επιθυμούμε να σας υπενθυμίσουμε την εκ του Νόμου ευθύνη σας για την ουσιαστική αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ ώστε να εναρμονιστεί με τις ανάγκες του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ. Προς τούτο άλλωστε ο ν. 4001/2011 δεν καταλείπει περιθώρια παρερμηνειών.

Όπως γνωρίζετε, η μη εφαρμογή των Νόμων έχει οδηγήσει τα Μέλη μας σε απελπιστική κατάσταση και έχει επιφέρει στους ίδιους τεράστια οικονομική και ηθική βλάβη.

Με την παρούσα επιφυλασσόμαστε ρητώς παντός νομίμου δικαιώματος μας, περιλαμβανομένης της αναζήτησης ποινικών και αστικών ευθυνών κατά παντός υπευθύνου για την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας υποστούμε εξαιτίας παρανόμων ενεργειών σας.

Γι α την ΠΟΣΠΗΕΦ

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγής Γιάννης Τσικούρας Πέτρος

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτήν που απευθύνεται προς γνώση της και για τις Νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας ολόκληρο το κείμενο αυτής στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει».

Να σημειωθεί ότι η ΠΟΣΠΗΕΦ έχει καταθέσει προτάσεις για το πώς μπορεί να κλείσει το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ που σήμερα ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ, αλλά μέχρι τώρα οι αρμόδιοι του Υπουργείου και των υπευθύνων αρχών, δεν έδειξαν καμία διάθεση να προχωρήσουν σε αναλυτική διερεύνηση των προτάσεων αυτών.

Οι προτάσεις της Ομοσπονδίας

Η ΠΟΣΠΗΕΦ πρότεινε:

-Κάλυψη κατά 50% του ελλείμματος από τις εταιρείες εμπορίας και απόδοση σε βάθος 4ετίας και, κάλυψη του υπολοίπου από τους παραγωγούς μέσω της έκτακτης εισφοράς, η οποία όμως από οριζόντια θα πρέπει να γίνει αναλογική.

-Δανεισμός, σε διαφορετική περίπτωση, του ΛΑΓΗΕ από τους παραγωγούς για την κάλυψη του ελλείμματος στην 4ετία. Από το μέτρο θα εξαιρεθούν τα ζημιογόνα Φ/Β έργα. Τα δάνεια αυτά θα αποπληρωθούν εντόκως από τον ΛΑΓΗΕ στους παραγωγούς, με το ισχύον επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου πλέον 1% περιθωρίου στο τέλος της 20ετίας με παράταση της σύμβασης για όσο χρόνο απαιτείται για το κάθε πάρκο χωριστά .

Για να σηκώσουν οι παραγωγοί το βάρος της κάλυψης του ελλείμματος, θέτουν ως προϋπόθεση την παράταση, για διετία, του χρόνου μηδενισμού του, όπως και την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της τιμής στη χονδρική αγορά. Επίσης, ζητούν παρέμβαση προς τις Τράπεζες για τη μείωση των επιτοκίων των δανείων που έχουν πάρει οι παραγωγοί για τα Φ/Β πάρκα όπως και την εξαίρεση του ποσού του δανείου ή της εισφοράς από το φορολογητέο εισόδημα.

Σχόλια