ΣΠΕΦ προς ΡΑΕ: αναπροσαρμόστε το ΕΤΜΕΑΡ όσο χρειάζεται – Καταστρέφονται οι παραγωγοί ΑΠΕ

0
4

Επιστολή προς τη ΡΑΕ ζητώντας την αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ στο απαραίτητο επίπεδο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και των πληρωμών των ηλεκτροπαραγωγών ΑΠΕ απρόσκοπτα απέστειλε ο ΣΠΕΦ.

Ο Σύνδεσμος, στην επιστολή του, ζητά από τη ΡΑΕ να μείνει μακριά «από σενάρια δήθεν εξυγίανσης του λογαριασμού με άλλους αφηρημένους τρόπους» καθώς, σύμφωνα με τον ΣΠΕΦ η συγκεκριμένη πολιτική που συνεχίζεται επί δύο χρόνια «καταστρέφει τους επενδυτές».

Αναλυτικά, στην επιστολή αναφέρεται:

«Αξιότιμε κε Πρόεδρε

Όπως γνωρίζετε οι επαγγελματίες ηλεκτροπαραγωγοί από Φ/Β συστήματα και ΑΠΕ εν γένει έχουν περιέλθει σε πλήρες οικονομικό αδιέξοδο (επτάμηνες υπερημερίες στις πληρωμές της παραγωγής τους), συνεπεία της επί δύο χρόνια προβληματικής -όχι από ευθύνη τους- κατάστασης του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του άρθρου 40 του ν. 2773/1999.  Αν και ουσιώδες μέρος των στρεβλώσεων της χονδρεμπορικής αγοράς έχει αποκατασταθεί με τον ν. 4152/2013 από 9/5/13 και ύστερα, αλλά και των Αποφάσεων σας επί της αναμόρφωσης της αγοράς αναφορικά με τους Μεταβατικούς Μηχανισμούς (ΜΑΜΚ), συσσωρευμένα από το παρελθόν ελλείμματα αλλά και επιδεινούμενα νέα θέματα δυστυχώς ταλανίζουν και καταστρέφουν οικονομικά τους ηλεκτροπαραγωγούς ΑΠΕ, ιδιαίτερα του διασυνδεμένου συστήματος σύμφωνα και με τις καταγγελίες των άρθρων 34, 35, 36 του ν. 4001/2011 που έχουν κατατεθεί ενώπιον σας.

Σύμφωνα με το άρθρο 143, παρ. 2γ του ν. 4001/2011 όπως ισχύει, η ΡΑΕ είναι υπεύθυνη να αναπροσαρμόζει το ΕΤΜΕΑΡ ανά 6μηνο (η τρέχουσα περίοδος Δεκεμβρίου είναι μία από αυτές) στα απαραίτητα εκείνα κάθε φορά επίπεδα ούτως ώστε σύμφωνα και με το υπόλοιπο νομοθετημένο και εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο, να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και των πληρωμών των ηλεκτροπαραγωγών ΑΠΕ απρόσκοπτα σύμφωνα και με τον οριζόμενο στις συμβάσεις τους (Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης Δ6/Φ1/οικ.18359, ΦΕΚ Β 1442 από 2/10/06) με ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. χρόνο.

Υπό το φως αυτό και σε συνέχεια δημοσιευμάτων και διαρροών επί της «πολιτικής» διαπραγμάτευσης του ΕΤΜΕΑΡ μακριά από τα τεχνοκρατικώς ανακύπτοντα και επιβαλλόμενα επίπεδα για την εξυγίανση της αγοράς και τη διάσωση των χιλιάδων παραγωγών ΑΠΕ, παρακαλούμε να επιτελέσετε το εκ του νόμου οριζόμενο καθήκον σας απαρέγκλιτα και μακριά από σενάρια δήθεν εξυγίανσης του λογαριασμού με άλλους αφηρημένους τρόπους, αφού η συνεχιζόμενη «πολιτική» επί δύο χρόνια αυτή καταστρέφει τους επενδυτές, τις περιουσίες και τις οικογένειες τους οδηγώντας σε αποκλίνουσες μάλιστα υπερημερίες.

Παρακαλούμε για τις νόμιμες ενέργειες σας.»

Σχόλια