Η συμμαχία AFASE εντάχθηκε στην πρωτοβουλία SETI για ελεύθερο εμπόριο στη βιώσιμη ενέργεια

0
34

Σταματά τη μεμονωμένη δράση της ως νομική οντότητα η συμμαχία AFASE και ενσωματώνει το Διοικητικό της Συμβούλιο και τα μέλη που την υποστηρίζουν στην πλατφόρμα της πρωτοβουλίας Sustainable Energy Trade Alliance (SETI).

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της AFASE, «η συμμαχία της AFASE κατόρθωσε να στρέψει την προσοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών-μελών της και των μέσων ενημέρωσης στις καταστροφικές συνέπειες των δασμών τόσο για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία, όσο και για τους καταναλωτές και την κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη τελική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας, η οποία μπορεί να μην είναι ιδεατή αλλά προσφέρει μια σταθερότητα.

Με τη λήξη των διαπραγματεύσεων, η συμμαχία της AFASE αναδιοργανώνει τις δραστηριότητές της, θέλοντας να διατηρήσει τη κινητικότητα που έχει δημιουργηθεί για τα φωτοβολταϊκά πάνελ, επεκτείνοντας παράλληλα τη στήριξη της σε δράσεις που προωθούν το ελεύθερο εμπόριο υπέρ μιας ενεργειακά βιώσιμης ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, η συμμαχία της AFASE σταματά τη μεμονωμένη δράση της ως νομική οντότητα ενσωματώνοντας το Διοικητικό της Συμβούλιο και τα μέλη που την υποστηρίζουν στην πλατφόρμα της πρωτοβουλίας Sustainable Energy Trade Alliance (SETI).

Η συμμαχία της AFASE θα εξακολουθεί να παρέχει ενημέρωση προς τους υποστηρικτές της αναφορικά με τις εξελίξεις πάνω στο θέμα επιβολής μέτρων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα ηλιακά προϊόντα που προέρχονται από την Κίνα».

Η ενσωμάτωση των συμμαχιών AFASE-SETI τέθηκε σε λειτουργία στις 9 Δεκεμβρίου 2013. Ο Peter Desmet (Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Solarclarity B.V) είναι πλέον μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της συμμαχίας SETI και πολλοί από τους υποστηρικτές της AFASE μπορούν να συμμετέχουν ανεξάρτητα στη συμμαχία SETI υποστηρίζοντας την πολιτική ελεύθερου εμπορίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τον Δεκέμβριο του 2013, η ιστοσελίδα της συμμαχίας AFASE δεν θα ανανεώνεται αλλά θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το τέλος της συμφωνίας της δέσμευσης τιμής ως σημείο αναφοράς.

—Η συμμαχία SETI

Η συμμαχία SETI (http://seti-alliance.org/) είναι ένας συνασπισμός οργανισμών οι οποίοι ασπάζονται την ίδια φιλοσοφία και προωθούν πρωτοβουλίες εμπορίου πάνω στη βιώσιμη ενέργεια (SETIs). Οι πρωτοβουλίες αυτές ενθαρρύνουν την επέκταση του παγκόσμιου εμπορίου στις ανανεώσιμες υπηρεσίες και τα προϊόντα μέσα στο πλαίσιο δυνατών, διαφανών και σταθερών συνθηκών αγοράς και πολιτικών σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.

Ο βασικός σκοπός της συμμαχίας είναι να υποστηρίξει τη διαμόρφωση πολιτικών οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις διεθνείς αγορές για βιώσιμα ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, διευκολύνοντας παράλληλα την πρόσβαση στην ενέργεια και αυξάνοντας την ενεργειακή ασφάλεια.

Η συμμαχία SETI μοιράζεται το όραμα της AFASE για ανοιχτές αγορές με στόχο τη στήριξη της πράσινης τεχνολογίας παρέχοντάς της μια ευρύτερη πλατφόρμα για την επικοινωνία των μηνυμάτων της: από το Ευρωπαϊκό στο διεθνές, από το ηλιακό στο πλήρες ανανεώσιμο.

«Πιέζοντας για την απελευθέρωση του εμπορίου στα προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας, δεν αναμένουμε πιθανούς εμπορικούς φραγμούς αλλά προσπαθούμε να αναχαιτίσουμε και τους ήδη υπάρχοντες» αναφέρει η SETI.

Σχόλια