Τέλη Kυκλοφορίας: τι εξετάζουν για νέα και "αποσυρθέντα" αυτοκίνητα

0
6

Οι κάτοχοι αυτοκινήτων με κατατεθημένες πινακίδες κυκλοφορίας που αποφασίζουν να κάνουν άρση ακινησίας καταβάλλουν ολόκληρο το τίμημα των τελών κυκλοφορίας του έτους ανεξαρτήτως σε ποια χρονική στιγμή το έκαναν.

Όπως μεταδίδει η «Ημερησία», το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο σε όσα I.X. γίνει άρση ακινησίας οι κάτοχοί τους να μην καταβάλουν ολόκληρο το τίμημα των τελών του έτους, αλλά μόνο αυτό που αναλογεί στους υπολειπόμενους μήνες.

Με άλλα λόγια, αν κάποιος προβεί σε άρση ακινησίας του οχήματός του τον Ιούνιο θα καταβάλει μόνο το 50% του τιμήματος των ετήσιων Tελών του οχήματός του.

Το ίδιο ακριβώς σχέδιο εξετάζεται και για τα καινούρια αυτοκίνητα, ώστε να μην υπάρχουν διακυμάνσεις στα τέλη κάθε έτους εξαιτίας της διπλής καταβολής των Tελών από τους νέους ιδιοκτήτες.

Σημειώνεται ότι τα κρατικά έσοδα από Τέλη Κυκλοφορίας ξεπερνούν μεν το 1 δισ. Ευρώ, αλλά βαίνουν διαρκώς μειούμενα εξαιτίας των μαζικών καταθέσεων πινακίδων.

Το υπουργείο Οικονομικών αναζητά τρόπους αναστροφής της τάσης αυτής με την παροχή κινήτρων για αγορά νέων και επιστροφή στην κυκλοφορία παλαιότερων οχημάτων.

 

Σχόλια