Φωτοβολταϊκά: πιστοποίηση υφιστάμενων και νέων εγκαταστάσεων από ΤΕΙ Πειραιά

0
8

Το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος λειτουργεί από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 στο ΤΕΙ Πειραιά με στόχο την εκπαίδευση, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα πεδία της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

Το τελευταίο χρόνο έχει αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση νέων και υφιστάμενων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων εγκατεστημένης ισχύος άνω των 4,1 MW.

Με την επιστημονική του γνώση, το μεγάλο αριθμό ερευνητικών δημοσιεύσεων και τη συγγραφή βιβλίων στο αντικείμενο των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων καθώς επίσης και την εμπειρία που έχει αποκτήσει, έχει καταστεί ένας από τους κύριους και αναγνωρισμένους Επιστημονικούς Φορείς στον τομέα των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

Εφαρμόζει τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2008 για την ποιοτική διαχείριση των τεχνικών δραστηριοτήτων και την ικανοποίηση εξωτερικών και εσωτερικών πελατών του φορέα, ενώ διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. (Αρ. Πιστ. 852) για την Πιστοποίηση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων κατά το ΕΝ 62446:2009 (και HD 60364-4-41, 43, 44, HD 60364-5-51, 52, 53, 54, HD 60364-6-7-712).

Στα πλαίσια αυτά παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και τα πλέον σύγχρονα όργανα πριν, κατά την εγκατάσταση και κατά τη λειτουργία των Φ/Β Συστημάτων.

Σχόλια