Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα: οι προκλήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές

0
15

Τις ευκαιρίες, τα εμπόδια και τις τάσεις της αγοράς των αυτόνομων φωτοβολταϊκών εκτός δικτύου συζήτησαν οι συμμετέχοντες στο συνέδριο του Forum Solarpraxis που έλαβε χώρα στο Βερολίνο την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα χαρακτηρίστηκαν ως μικρή, περιφερειακή αγορά για την οποία δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στατιστικά δεδομένα.

Ακόμα και σε περιοχές με ελλιπή έως ανύπαρκτα δίκτυα τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα γνωρίζουν πολύ μικρή ανάπτυξη, όπως στην Αφρική, όπου η νέα εγκατεστημένη ισχύς σε αυτόνομα φωτοβολταϊκά κυμαίνεται από 70 έως 100 Μεγαβάτ ετησίως, όσο δηλαδή ένα μεγάλο έργο στη Γερμανία.

AC/DC

Η παραγωγή συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος είναι ένα από τα θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσρων. Τι ταιριάζει περισσότερο στην περίπτωση απομονωμένων ηλιακών εφαρμογών και μικρών δικτύων απομακρυσμένων από το κεντρικό δίκτυο;  Τα συστήματα συνεχούς ρεύματος (DC) χωρίς αντιστροφείς ή συστήματα στα οποία μπορούν να συνδεθούν όλες οι συσκευές εναλλασσόμενου ρεύματος;

Στο Μπανγκλαντές όπου έχουν εγκατασταθεί περισσότερα από δύο εκατομμύρια μικρά ηλιακά σπίτια, ταιριάζει το συνεχές ρεύμα διότι οι περισσότερες οικιακές συσκευές λειτουργούν με συνεχές.

Ορισμένοι θεωρούν ότι τα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα με συνεχές ρεύμα αποτελούν καλή βάση λύση εάν συνδεθούν σε ένα μικροδίκτυο DC όπου το πλεόνασμα ενέργειας μοιράζεται μεταξύ των γειτόνων και εν συνεχεία εγχύουν ενέργεια στο κεντρικό δίκτυο εάν και εφόσον αυτό αναπτυχθεί και συμπεριλάβει την περιοχή.

Η αντίθετη λογική υποστηρίζει την εγκατάσταση αυτόνομων μικροδικτύων σε χωριά στη βάση τριφασικών συστημάτων εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) τα οποία θεωρούνται καταλληλότερα για κάλυψη μεγαλύτερων αποστάσεων, είναι πιο ευέλικτα ως προς τις εφαρμογές και ταχύτερα ως προς την επέκταση των δικτύων και το συνδυασμό διαφορετικών ενεργειακών πηγών.

Η τάση στα πιο πυκνοκατοικημένα χωριά ευνοεί τα κεντρικά συστήματα, με τα ηλιακά σπίτια να αντικαθίστανται για λόγους κόστους και συντήρησης.

Πετρέλαιο και φωτοβολταϊκά

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα παρουσιάζουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης όταν συνδυάζονται με πετρελαιογεννήτριες .

Σύμφωνα με το Reiner Lemoine Institut, τα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκών-πετρελαίου έχουν περίοδο απόσβεσης πέντε με επτά έτη σε περιοχές της Αφρικής, της Αυστραλίας και της Νοτίου Αμερικής και λιγότερο από τέσσερα έτη σε πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Η εξοικονόμηση πετρελαίου μπορεί να φτάσει το 40% όταν η πετρελαιογεννήτρια συνδυαστεί με φωτοβολταϊκά σε αντίθεση με τις απλές πετρελαιογεννήτριες.

econews

Σχόλια