Κρήτη: περιβαλλοντική ενημέρωση μαθητών στο Δήμο Γόρτυνας στο πλαίσιο του έργου «ΓΥΠΑΣ»

0
11

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013», το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) υλοποιεί από το Σεπτέμβριο του 2011 πρόγραμμα διάρκειας 29 μηνών με αντικείμενο την «Ενδυνάμωση του Κυπριακού Πληθυσμού του Γύπα (Gyps fulvus) με άτομα από την Κρήτη» (ακρωνύμιο έργου: «ΓΥΠΑΣ»). Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος είναι η Υπηρεσία Πανίδας και Θήρας του Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου, ενώ εταίροι – πλην του ΜΦΙΚ – είναι το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Κύπρου, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου (BirdLife Cyprus) και ο Δήμος Γόρτυνας.

Το Έργο ΓΥΠΑΣ (www.gypas.org) αποσκοπεί στην ενίσχυση του πληθυσμού του Γύπα (Gyps fulvus) στην Κύπρο με πουλιά από την Κρήτη. Στα πλαίσια του έργου έχουν αποσταλεί μέχρι σήμερα συνολικά 25 Όρνια, τα οποία θα ενισχύσουν τον τοπικό πληθυσμό που κινδυνεύει άμεσα με εξαφάνιση, καθώς ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες, με αποτέλεσμα σήμερα να απομένουν μόνο 10-12 Όρνια σε ολόκληρη την Κύπρο. Παράλληλα γίνονται διάφορα έργα υποδομής στην Κύπρο και στο Δήμο Γόρτυνας, που θα βοηθήσουν στην προστασία του Όρνιου, όπως η δημιουργία κλωβών για τον εγκλιματισμό των πουλιών, ταϊστρών για την τροφοδοσία τους κ.ά.

Πέρα από την εισαγωγή πουλιών από την Κρήτη, το έργο «ΓΥΠΑΣ» στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ούτως ώστε να βοηθήσει στην προστασία του είδους. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης πραγματοποίησε μια εκστρατεία περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών των 22 σχολείων (Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων) του Δήμου Γόρτυνας. Απώτερος σκοπός ήταν η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και στάσης, καθώς και η προώθηση της υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, έτσι ώστε να διασφαλίσθεί σε βάθος χρόνου η προστασία του Όρνιου, αλλά και της βιοποικιλότητας της Κρήτης στο σύνολό της. Οι μαθητές αποτελούν τους μελλοντικούς πολίτες της τοπικής κοινωνίας και όσο νωρίτερα αντιληφθούν το ωφέλιμο της περιβαλλοντικής προστασίας τόσο για τη φύση όσο και για κοινωνική ευημερία, τόσο πιο βέβαιη είναι η υποστήριξη και η ενεργή συμμετοχή τους σε δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας ως ενήλικες. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 21 παρουσιάσεις – επισκέψεις σε σχολεία και ενημερώθηκαν 1.280 μαθητές και 102 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου Γόρτυνας.

Τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων του Δήμου Γόρτυνας έδειξαν εξαιρετικό ενδιαφέρον για τη βιολογία του Όρνιου, τις απειλές που αντιμετωπίζει το είδος και τις δράσεις προστασίας του. Ο Δήμος Γόρτυνας βρίσκεται στον πυρήνα κατανομής του είδους, ανάμεσα στους ορεινούς όγκους του Ψηλορείτη, των Αστερουσίων και της Δίκτης. Η ευαισθησία, η φροντίδα και η αγάπη των μαθητών για το Όρνιο, όπως εκδηλώθηκαν στη διάρκεια των επισκέψεων των συνεργατών του ΜΦΙΚ στα σχολεία, αποτελεί ελπιδοφόρο μήνυμα τόσο για τη βιωσιμότητα του είδους, όσο και για την κατάσταση της βιοποικιλότητας στην περιοχή.

Τέλος, στο πλαίσιο της δράσης διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό του έργου «ΓΥΠΑΣ» – συγκεκριμένα φυλλάδια, αφίσες, αυτοκόλλητα, τετράδια εργασίας και mouse pads.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις δράσεις στα σχολεία:

Δρ. Μιχάλης Προμπονάς

Φυσικός/Περιβαλλοντολόγος – Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Πρόγραμμα «ΓΥΠΑΣ»

Τηλ.: 2810393265

Fax: 2810393281

Δρ. Μαρία Σακελλάρη

Περιβαλλοντολόγος – Υπεύθυνη Δράσεων Περιβαλλοντικής Επικοινωνιας και Εκπαίδευσης

Τηλ.: 2810393291

Fax: 2810393281

Σχόλια