Θέρμανση με βιοαέριο από οργανικά απόβλητα στα σχολεία του Μετσόβου

0
13

Ο Δήμος Μετσόβου ανέθεσε σε μηχανικούς του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου τη διεξαγωγή μελέτης για τη θέρμανση σχολικών κτιρίων με βιοαέριο.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Νικόλαος Τσομπίκος, πρόκειται για μια ώριμη μελέτη η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω του ΕΣΠΑ, με έργο προϋπολογισμού 2,2 εκ. ευρώ.

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία μονάδας στα παλιά σφαγεία Μετσόβου όπου θα καταλήγουν ετησίως περίπου 6.000 τόνοι οργανικών αποβλήτων, από πτηνοτροφεία και γεωργικές καλλιέργειες, καθώς και υπολείμματα από την παραγωγή τυριού και κρασιού.

Από τα οργανικά απόβλητα θα παράγεται βιοαέριο, το οποίο θα διοχετεύεται σε μηχανή εσωτερικής καύσης και η παραγόμενη ενέργεια θα χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των σχολείων.

Η πρωτοβουλία αναμένεται να εξοικονομήσει 100.000 ευρώ ετησίως, τα οποία δαπανώνται για πετρέλαιο και ρεύμα, προωθώντας παράλληλα τη βιώσιμη διαχείριση των βιουπολειμμάτων.

Σχόλια