Ανακυκλωμένα ούρα προμηθεύουν λίπασμα για πράσινες ταράτσες

0
200

Τα φυτά χρειάζονται φώσφορο, ο οποίος με τους ρυθμούς που εξορύσσεται και που σπαταλιέται σε πλήθος βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων αναμένεται να γίνει ιδιαιτέρως δυσεύρετος σε μερικές δεκαετίες.

Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να ανακυκλώσουμε τα ούρα και να ανακτήσουμε το φώσφορο για δημοτική χρήση, σκέφτηκε η Waternet, εταιρεία ύδρευσης του Άμστερνταμ.

H Waternet έχει ήδη ξεκινήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής ούρων από δημόσια ουρητήρια, για να ανακτήσει τον στρουβίτη (φωσφορική ένωση του μαγνησίου που βρισκεται στα ούρα) και να τον χρησιμοποιήσει ως λίπασμα σε πράσινες ταράτσες στην ολλανδική πρωτεύουσα.

Η κατασκευή της μονάδας ανάκτησης του φωσφόρου από ούρα και αστικά λύματα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο και θα λειτουργήσει το 2014 μαζί με ένα σημείο συλλογής ούρων.

Η ολλανδική εταιρεία ύδρευσης υποστηρίζει ότι τα αστικά λύματα από ένα εκατομμύριο κατοίκους του Άμστερνταμ μπορούν να παράξουν 1000 τόνους λιπασμάτων ετησίως.

Και στην Ελλάδα οι «ευρωκαρπαζιές» και τα πρόστιμα πέφτουν βροχή για τους βόθρους της ανατολικής Αττικής επειδή οι “μαυρογιαλούροι” και η τοπική κοινότητα δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους.

econews

Σχόλια