Ανακύκλωση μπαταρίας: τι συζητήθηκε στην εκδήλωση της Re-Battery AE

0
13

Με κύριο θέμα αιχμής και με τη συμφωνία όλων των παρευρισκομένων, την κατάργηση των διακρίσεων μέσω εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής, έκλεισε τις εργασίες της η εκδήλωση της Re-Battery AE που πραγματοποιήθηκε στις 12-11-2013 στο ξενοδοχείο Athens Hilton στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου Capital+Vision.

Στην εκδήλωση όπου παρευρέθηκαν για πρώτη φορά εκπρόσωποι επιχειρήσεων από όλο τον Οικονομικό Χώρο της μπαταρίας (Εισαγωγείς, Επισκευαστές, Συλλέκτες, Ανακυκλωτές) καταδικάστηκε απ’ όλους, με αιχμές για την απραξία της πολιτείας, κάθε είδους παράτυπη/παράνομη περιβαλλοντικά και φορολογικά συναλλαγή στο προϊόν/ απόβλητο της μπαταρίας.

Προσδιορίστηκε το μέγεθος της συμβολής του Οικονομικού Χώρου της μπαταρίας στα 320 εκ. €, με την απόδοση φορολογικών εσόδων ύψους 80 εκ. € και την εξασφάλιση 3.750 θέσεων εργασίας.

Κατά ανάλογο τρόπο, εκτιμήθηκε ότι η συντελούμενη φοροδιαφυγή που εντοπίζεται σε παράνομες συναλλαγές στο χώρο, αγγίζει τα 20 εκ. €, από την εισαγωγή και την εμπορία μέχρι την ανακύκλωση και την εξαγωγή του μολύβδου στις διεθνείς αγορές.

Αυτό το γεγονός πιστοποιεί, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, το μέγεθος των διακρίσεων που υφίσταται η νόμιμη και υγιής επιχειρηματικότητα από τις προκλητικά παραβατικές επιχειρηματικές πρακτικές που έχουν πολλάκις και πολλαπλώς καταγγελθεί από όλους τους εμπλεκόμενους.

Στόχος της εκδήλωσης, κατά τη RE-BATERY, ήταν η αύξηση της συνοχής και η έναρξη της επικοινωνίας/ συνεννόησης μεταξύ όλων των επιχειρήσεων του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως:

α) διεκδίκηση πολιτικών και ρυθμίσεων από την Κυβέρνηση, για την προστασία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων που πλήττονται καίρια (και από τα φαινόμενα διακρίσεων φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής) εν μέσω μάλιστα παρατεταμένης ύφεσης και κρίσης,

β) διεκδίκηση πολιτικών για την απαράβατη εφαρμογή της νομοθεσίας για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση του αποβλήτου, σε συνδυασμό με μέτρα προβολής και ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Οι συμμετέχοντες απαίτησαν την εφαρμογή όλων των απαιτούμενων οριζόντιων πολιτικών από όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, για την κατάργηση των διακρίσεων μεταξύ των επιχειρήσεων του χώρου. Διακρίσεων που έχουν την αφετηρία τους στην παράνομη διαχείριση του αποβλήτου με τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνεχίζει ατιμώρητα να ασκείται από διάφορες «επιχειρηματικές» μειοψηφίες, με συνέπεια την πρόκληση φαινομένων παραοικονομίας και φοροδιαφυγής, φαινομένων που αποδεδειγμένα σκοτώνουν την υγιή επιχειρηματικότητα.

Περαιτέρω, με αφετηρία το γεγονός ότι ο στόχος που έχει επιτευχθεί στην ανακύκλωση συσσωρευτών, αγγίζει μόλις το 14% του Εθνικού Στόχου, σύμφωνα με τις επίσημες απολογιστικές εκθέσεις του παλαιότερου ΣΕΔ, επισημάνθηκε η ορατή απειλή της επιβολής προστίμων από την ΕΕ, γεγονός που θα οδηγήσει στην αύξηση των χρηματικών εισφορών των πολιτών και εν τέλει στην αύξηση του κόστους της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ στην Ελλάδα. Οι παρευρεθέντες συμφώνησαν να εργαστούν εντατικά από κοινού για την αύξηση του παραγόμενου στόχου. Απαίτησαν όμως την άμεση ενεργοποίηση της πολιτείας ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΒΑΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ από όλους και ταυτόχρονα συμφώνησαν να διεκδικήσουν από κοινού, μέτρα ενίσχυσης της Επιχειρηματικής τους λειτουργίας και υποδομής, για την υποστήριξη της βιωσιμότητας όλων των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στον Οικονομικό Χώρο (Εισαγωγείς, Επισκευαστές, Συλλέκτες, Ανακυκλωτές).

Ένα καταρχήν κοινό πλαίσιο αναφοράς και διεκδικήσεων που ετέθη σε συζήτηση και αναμένεται να οριστικοποιηθεί, ανά επαγγελματική κατηγορία, με τον αναγκαίο διάλογο, προκειμένου να υποβληθεί στην Κυβέρνηση, με την οργανωτική βοήθεια και υποστήριξη της RE-BATTERY AE, ως ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ του Οικονομικού Χώρου, έχει ως ακολούθως :

α) Υπόχρεοι/Εισαγωγείς: Ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις/ Εκλογίκευση του συστήματος καταβολής ΦΠΑ κατά την εισαγωγή προϊόντος από τρίτες χώρες,

β) Επισκευαστές Αυτοκινήτων: Προτυποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων, Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από τα έσοδα πώλησης αποβλήτου,

γ) Συλλέκτες: Κοινοτική χρηματοδότηση αντικατάστασης εξοπλισμού (π.χ. οχημάτων),

δ) Ανακυκλωτές: Χωροθέτηση & Ανάπτυξη Υποδοχέων Επικίνδυνων Αποβλήτων/ Κοινοτική χρηματοδότηση βελτίωσης εξοπλισμού περιβαλλοντικής επεξεργασίας αποβλήτου.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ/Ε.Ο.ΑΝ., του ΥΠΑΑΝ, της ΚΕΕΕ, της ΕΟΒΕΑΜΜ, του ΒΕΑ, του CISD, καθώς και ανεξάρτητοι εισηγητές.

Στην εκδήλωση επίσης μετείχαν δια αντιπροσώπων που απέστειλαν οι Υπουργοί Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν αμέσως στη πρόσκληση της RE-BATTERY ΑΕ, προκειμένου να ενημερωθούν για τα προβλήματα του χώρου που αφορούν στα πεδία που εμπλέκονται τα Υπουργεία που εποπτεύουν.

Στο πλαίσιο των γενικότερων συμπερασμάτων που εξήχθηκαν από την εκδήλωση, η RE-BATTERY AE δεσμεύτηκε να καταθέσει υπομνήματα και προτάσεις σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία, για την αντιμετώπιση σειράς θεμάτων που απασχολούν το χώρο και αποδομούν ή αδυνατίζουν την δυναμική της ανακύκλωσης των συσσωρευτών στην Ελλάδα.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

α) ΕΟΑΝ/ ΥΠΕΚΑ: Εφαρμογή των νόμων από ΌΛΟΥΣ, Άμεση κατάρτιση Μητρώου Υπόχρεων και Μητρώου Σημείων Συλλογής,

β) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ: Μέτρα σχετικά με την πρόληψη και αστυνόμευση της παράνομης μεταφοράς και της παράνομης εξαγωγής αποβλήτου, κυρίως στη Βουλγαρία όπως συχνά έχει καταγγελθεί,

γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Προτάσεις α) για τη θεσμοθέτηση ειδικών Φορολογικών Κινήτρων στην εμπορία του αποβλήτου ή/και την επιβολή ειδικών μέτρων ελέγχου και περιστολής της φοροδιαφυγής, β) για την ανάθεση, μέσω ΣΔΙΤ, της εγκατάστασης, διαχείρισης και συντήρησης ειδικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ελέγχου των εξαγωγών, στις πύλες εισόδου-εξόδου της Χώρας,

δ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ: Προτάσεις σχετικά με τον έλεγχο της ορθής και νόμιμης διαχείρισης του αποβλήτου, μέσω του μηχανισμού αδειοδότησης των επιχειρήσεων που εποπτεύει,

ε) ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ: Πρόταση για τη διευκόλυνση/ χρηματοδοτική ενίσχυση της διαχείρισης του αποβλήτου από τον νησιωτικό χώρο (π.χ. υπαγωγή της δραστηριότητας της διαχείρισης αποβλήτου από το νησιωτικό χώρο στις ρυθμίσεις της Συνθήκης ΕΟΚ3577/1992).

ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ της Εκδήλωσης ήταν η ΟΜΟΦΩΝΗ ΘΕΣΗ όλων των παρευρεθέντων για το ρόλο και τις αρμοδιότητες των ΣΕΔ, ως Συστημάτων ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ, που ασκούν εποπτεία στη διαχείριση των διεργασιών ανακύκλωσης. Περιορίζουν τη δραστηριότητά τους αυστηρά μέσα στο πλαίσιο του ΝΟΜΟΥ, απέχοντας σταθερά από κάθε ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ συλλογής, ανακύκλωσης, εμπορίας αποβλήτου κ.λ.π., δραστηριότητες που αφορούν τις ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ και μόνον αυτές.

Ανεγνώρισαν στη RE-BATTERY AE τόσο την επιτυχία και συμβολή της στον Εθνικό Στόχο, όσο και τα νέα συναλλακτικά ήθη και τις δομές που εισήγαγε και εφαρμόζει από την ίδρυση της, στη λειτουργία της και την οργάνωση της.

Ήθη και δομές που σιγά-σιγά γενικεύονται και επιβάλλονται σε όλους τους εμπλεκόμενους στο ρεύμα των συσσωρευτών που τόσο είχε ταλαιπωρηθεί και κακοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Τέλος, ως αποτέλεσμα του θετικού αιφνιδιασμού τους από τις καινοτομικές πρωτοβουλίες και προτάσεις της RE-BATTERY ΑΕ, οι παρευρεθέντες υποδέχθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ιδέα του Συστήματος για τη δημιουργία του ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση του αποβλήτου.

Ενός κώδικα που θα καταρτιστεί με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων του χώρου, με σκοπό να αποτελέσει το εργαλείο εθελοντικής αυτοαξιολόγησης τους, για την επιβράβευση των διεργασιών που εφαρμόζουν στην περιβαλλοντική συνιστώσα της δουλειάς τους. Ενός κώδικα που μπορεί να μετασχηματιστεί στο ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ CQ BAT (Certification Quality Battery) για να αποτελέσει τον σταθερό μηχανισμό επιβράβευσης όποιου το δικαιούται και επιθυμεί να αναδεικνύει την ευαισθησία και φροντίδα του για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Σχόλια