Νέα παραπομπή της Ελλάδας για τα λύματα –Τελεσίγραφο και για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων

0
11

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει εκ νέου την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ανεπαρκή επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

Το Δικαστήριο απεφάνθη ήδη τον Οκτώβριο 2007 ότι η Ελλάδα δεν τηρούσε την υποχρέωσή της όσον αφορά την ορθή επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων, καθώς 23 οικισμοί σε ολόκληρη τη χώρα δεν διέθεταν τα αναγκαία συστήματα συλλογής και επεξεργασίας τους.
Έξι χρόνια μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, έξι οικισμοί δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί με τα πρότυπα της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Κομισιόν ζητά από το Δικαστήριο να επιβάλει πρόστιμα, προτείνοντας κατ’ αποκοπή ποσό ύψους €11 514 081 και ημερήσια χρηματική ποινή €47 462 μέχρις ότου τηρηθούν οι υποχρεώσεις.

Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, το 2007, σημειώθηκε σχετική πρόοδος και 17 από τους οικισμούς που δεν τηρούσαν τα πρότυπα συμμορφώθηκαν.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη στους υπόλοιπους έξι. Τα κατασκευαστικά έργα σε τρεις οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν πριν από την 1η Απριλίου 2014 στο Μαρκόπουλο, τα τέλη του 2015 στο Κορωπί και τα μέσα του 2017 στη Ν. Μάκρη.

Έχει αρχίσει η κατασκευή έργου στη Λευκίμμη της Κέρκυρας, αλλά για δύο άλλους οικισμούς της Αττικής (Αρτέμιδα και Ραφήνα) δεν έχει ακόμα αποφασιστεί σε ποιον χώρο θα κατασκευαστούν οι σχετικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, τα εν λόγω έργα θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχουν ολοκληρωθεί το 2005.

Η μη επεξεργασία των λυμάτων στους οικισμούς αυτούς συνεπάγεται κινδύνους για την υγεία των κατοίκων καθώς τα ανεπεξέργαστα λύματα μπορεί να μολυνθούν με επιβλαβή βακτήρια και ιούς.

Τα ανεπεξέργαστα λύματα περιέχουν επίσης θρεπτικά συστατικά, όπως το άζωτο και ο φωσφόρος, τα οποία μπορούν να βλάψουν το θαλάσσιο περιβάλλον ευνοώντας την υπέρμετρη ανάπτυξη φυκών τα οποία καταπνίγουν τους άλλους ζωντανούς οργανισμούς.

Η κατάλληλη επεξεργασία των λυμάτων αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας ευημερίας της τουριστικής βιομηχανίας, ενός καίριου κλάδου για την ελληνική οικονομία.

Μετά από σύσταση του επιτρόπου Περιβάλλοντος Γιάνεζ Ποτότσνικ, η Επιτροπή παραπέμπει εκ νέου την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ και ζητά την επιβολή προστίμων.

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η Επιτροπή ζήτησε επισήμως από την Ελλάδα να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (οδηγία 2010/31/ΕΕ).

Η οδηγία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 9 Ιουλίου 2012. Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα, όπως υποστηρίζει η Κομισιόν, δεν έχει μεταφέρει πλήρως τις διατάξεις της ΕΕ στο εθνικό της δίκαιο.

Έτσι η Επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη προς εκείνη που είχε αποστείλει τον Ιανουάριο, υπενθυμίζοντάς της ότι όφειλε να μεταφέρει πλήρως την οδηγία.

Σε περίπτωση που η Ελλάδα δεν εκπληρώσει τη νομική της υποχρέωση εντός δυο μηνών κινδυνεύει να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρμόζουν ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων• και να εξασφαλίζουν την ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων και την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

Επιπροσθέτως, η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι, από το 2021, όλα τα νέα κτίρια θα είναι κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Σχόλια