Φωτοβολταϊκά: Ημερίδα για το net-metering στη Θεσσαλονίκη

0
6

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου: «Προώθηση της Φωτοβολταϊκής ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης του συμψηφισμού ενέργειας – Promotion of PV energy through net metering optimization (PV-NET)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του μέσω του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED, το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ διοργανώνει την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 στις 09:30 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ (ΚΕΔΕΑ –ΑΠΘ) 3ης Σεπτεμβρίου-Πανεπιστημιούπολη (http://kedea.rc.auth.gr/contact.html) μια Ημερίδα με θέμα: «Προώθηση της χρήσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων μέσω του βέλτιστου ενεργειακού συμψηφισμού».

Σκοπός της Ημερίδας είναι να αποτελέσει ένα βήμα γόνιμου διάλογου και προβληματισμού ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς των φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την αντικειμενική εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και την αναζήτηση καλών πρακτικών για την ορθολογική επέκτασή των και να καταλήξει σε συμπεράσματα αξιοποιήσιμα από τους φορείς.

Η Ημερίδα είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο.

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας..

Σχόλια