Το χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας εκδήλωσης αποτιμάται θετικά από το κοινό

0
55

Στο πλαίσιο της έρευνας γνώμης που πραγματοποιήθηκε από την Green Evolution AE (www.green-evolution.eu), κατά τη διάρκεια της PassiExpo2013 (www.passiexpo.com) που οργάνωσε το ΕΙΠΑΚ (www.eipak.org) και έλαβε χώρα στις 25-26 Οκτωβρίου 2013 στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, παρατίθενται τα κάτωθι αποτελέσματα.

Στόχος της έρευνας ήταν η αντικειμενική καταγραφή της αντίληψης των καταναλωτών σχετικά με την καταμέτρηση και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που επιφέρουν στο περιβάλλον και στο κλίμα οι επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν εστιάζουν στην άποψη για τη διαχείριση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων που συσχετίζονται με την υλοποίηση μιας εκδήλωσης και των συναφών της υλικών, τη λειτουργία του ιστοχώρου της, καθώς και τη μετακίνηση των συμμετεχόντων. Τέλος, εξετάζεται η γνώση και η αντίληψη των καταναλωτών όσον αφορά στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα.

Για την έρευνα πραγματοποιήθηκε συλλογή στοιχείων με ατομικές συνεντεύξεις μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίου, πρόσωπο με πρόσωπο (face to face), από τους εθελοντές της PassiExpo2013 στον χώρο της εκδήλωσης και κατά την διάρκεια της διεξαγωγής της.

Το δείγμα συγκρότησαν 141 συμμετέχοντες της PassiExpo2013, όλων των ιδιοτήτων (επισκέπτες, εκθέτες, εθελοντές, ομιλητές, διοργανωτές), ηλικίας μεταξύ 22 και 65 ετών. Πιο συγκεκριμένα, αποτελούνταν κατά 70% από άντρες και 30% γυναίκες, στην συντριπτική τους πλειοψηφία ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων πολλοί μηχανικοί. Το 76% του συνόλου των ερωτηθέντων προερχόταν από Αθήνα και το 24% από Επαρχία.

Μια αντιπροσωπευτική εικόνα σχετικά με το περιβαλλοντικό προφίλ των ερωτώμενων μπορεί να διαμορφωθεί εξετάζοντας τον τρόπο μετακίνησής τους. Καταγράφηκε ότι παρά την ύπαρξη σταθμού Μετρό πολύ κοντά στον χώρο της εκδήλωσης, το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών επιλέγει να μετακινηθεί με ΙΧ. Το ποσοστό των επισκεπτών που επέλεξαν να μετακινηθούν με το Μετρό, πιθανά έχει επηρεαστεί αρνητικά από το γεγονός ότι ο πλησιέστερος σταθμός μετρό ήταν κλειστός λόγο έργων κατά την δεύτερη ημέρα της εκδήλωσης.

Έπειτα από την συγκέντρωση και την αξιολόγηση ικανοποιητικού αριθμού ερωτηματολογίων, παρατηρήθηκε ότι για το 91% των ερωτηθέντων αποτελεί σημαντικό κριτήριο θετικής αξιολόγησης το να μεριμνούν οι ιθύνοντες για την καταμέτρηση των δυσμενών επιπτώσεων που επιφέρουν οι δραστηριότητές τους στο Κλίμα και στο Περιβάλλον.

Το μεγαλύτερο ποσοστό τους συμφωνεί ότι η ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων που προκύπτουν από μια εκδήλωση και από την δημιουργία, κατανάλωση και χρήση των διαφόρων υλικών είναι σημαντικό κριτήριο θετικής αξιολόγησης των υπεύθυνων φορέων (94% και 96% για εκδήλωση και υλικά αντίστοιχα).

Ως προτιμώμενα μέσα δημοσιοποίησης των μετρημένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων παρουσιάζονται το ίδιο το  μετρούμενο μέσο, ένας ειδικός για τέτοιες πληροφορίες ιστοχώρος και ο ηλεκτρονικός τύπος γενικά.

Επίσης, η μέτρηση των κλιματικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας ενός ιστοχώρου καταγράφηκε ότι αποτελεί θετικό κριτήριο αξιολόγησής του και του φορέα που του ανήκει για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων (52%).  Στη συνέχεια, η συντριπτική τους πλειοψηφία (96%) συμφωνεί ότι γενικά για την μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πρέπει να προηγηθεί η καταγραφή τους.

Τέλος, η ιδέα της Πράσινης Επιχειρηματικότητας ως πρακτική που αρχικά απογράφει και μετρά τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει η επιχειρηματική λειτουργία στο κλίμα και στο περιβάλλον και στη συνέχεια διερευνά και εφαρμόζει τρόπους σταδιακής μετρήσιμης μείωσης αυτών των επιβαρύνσεων, βρίσκει σύμφωνη την πλειοψηφία των ερωτώμενων (84%).

Σχόλια