Οικιακά φωτοβολταϊκά: αύξηση παραγωγής και ζεστό νερό θέρμανσης με το hp-necovery

0
59

Η Necova P.C. αναπτύσσει το hp-necovery, ένα καινοτόμο προϊόν που απευθύνεται στους οικιακούς καταναλωτές που έχουν ήδη εγκαταστήσει στις οροφές των σπιτιών τους φωτοβολταϊκά συστήματα, για τη βελτιστοποίηση της απόδοσής τους.

Το hp-necovery αυξάνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ ταυτόχρονα εξοικονομεί ζεστό νερό, για χρήση ή θέρμανση της κατοικίας.

Το προϊόν συμβάλλει στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κατοικιών και μειώνει το ενεργειακό τους αποτύπωμα, με την παραγωγή περισσότερης ωφέλιμης ηλεκτρικής ενέργειας και την εξοικονόμηση της ενέργειας που θα καταναλωνόταν επιπλέον για τη θέρμανση της κατοικίας και του νερού που αυτή χρειάζεται.

Με τη χρήση του hp-necovery, εκτιμάται μέση ετήσια μείωση εκλυόμενων ρύπων από την κατοικία κατά 174 kg CO2, που αντιστοιχεί σε φύτευση 26 δέντρων περίπου. Παράλληλα από την εφαρμογή του προϊόντος hp-necovery σε ένα οικιακό φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατεστημένης ισχύος 10 KWp, εκτιμάται σε ετήσια βάση αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά περισσότερο από 7% και εξοικονόμηση ενέργειας κατά 24% για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Με την ενεργειακή αποδοτικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος να αναδεικνύονται στα πλέον κρίσιμα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η παγκόσμια κοινότητα, με τους διαθέσιμους ενεργειακούς πόρους διαρκώς να συρρικνώνονται και τις επιπτώσεις από την αλόγιστη εκμετάλλευση πηγών ενέργειας να γίνονται ολοένα πιο ορατές, η πίεση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την υιοθέτηση πολιτικών που θα ενθαρρύνουν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αυξάνει.

Στο πλαίσιο αυτό, το hp-necovery είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις επιταγές του ενεργειακού πακέτου «20-20-20» της Ε.Ε., η υλοποίηση του οποίου έχει τρεις βασικούς στόχους με ορίζοντα το 2020:

*Τη μείωση των εκλυόμενων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 20% σε σχέση με το 1990

*Την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές του 20% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται

*Τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της Ε.Ε. κατά 20%

Με τα κτίρια να αποτελούν βασικό παράγοντα κατανάλωσης ενέργειας και έκλυσης ποικίλων ρύπων, η προώθηση της ενεργειακής τους αυτονομίας με τρόπο αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον είναι ουσιαστικής σημασίας. Σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή οδηγία 31/2010 που αποτελεί πλέον μέρος της εθνικής μας νομοθεσίας και προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι τα κτίρια που θα κατασκευάζονται μετά το 2020 θα πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα, να είναι δηλαδή ενεργειακά αυτόνομα παράγοντας τα ίδια την ενέργεια που θα καταναλώνουν, θα πρέπει να προσαρμοστούν στη λογική αυτή και τα κτίρια παλαιότερης κατασκευής.

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της Necova P.C. είναι να αναπτύξει και να παρασκευάσει μια σειρά από προϊόντα που θα αξιοποιούν κάθε πηγή ενέργειας με βιώσιμο τρόπο, φιλικό προς το περιβάλλον, δίνοντας βάση στις εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες, την επιχειρηματική εξωστρέφεια, τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

Σχόλια