ΑΠΕ: διείσδυση 30% ζητούν 8 μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες

0
6

Την ώρα που μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες κοινής ωφέλειας ζητούν από την Ευρώπη να εγκαταλείψει τις ΑΠΕ και να αγκαλιάσει πάλι τον άνθρακα, επικαλούμενες την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, μια άλλη ομάδα εταιρειών ζητά ακριβώς το αντίθετο: την υιοθέτηση ενός ισχυρού πλαισίου για την ενέργεια το οποίο, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο και νομικά δεσμευτικό στόχο για διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα με μερίδιο άνω του 30%.

Οκτώ ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι Acciona, Alstomm, Dong Energy, EnBw, ERG, Gamesa, RES και Vestas, με δραστηριότητα σε 70 χώρες, 176.000 θέσεις εργασίας και ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 250 δισ. Ευρώ ζητούν ένα σταθερό πλαίσιο με φιλόδοξους στόχους για τις ΑΠΕ στο πλαίσιο επίτευξης των κλιματικών στόχων της ΕΕ.

Ένα τέτοιο πλαίσιο, όπως επισημαίνουν οι εταιρείες ,θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα θα μειώσει τους λογαριασμούς που σχετίζονται με την ενέργεια.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους οκτώ κολοσσούς, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα βελτιώσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία είναι εξαρτημένη από τόσο από τις εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου όσο και από τις διακυμάνσεις στις τιμές τους.

Σχόλια