Νυχτερίδες-Ανεμογεννήτριες σημειώσατε «2»

0
21

Μια νέα εκτίμηση των επιπτώσεων της λειτουργίας ανεμογεννητριών στα οικοσυστήματα των νυχτερίδων ανεβάζει σε 600.000 τους θανάτους των θαυμαστών θηλαστικών μόνο στις ΗΠΑ το 2012.

Για τους σκοπούς της μελέτης που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση BioScience, χρησιμοποιήθηκαν εξελιγμένες στατιστικές τεχνικές προκειμένου να υπολογιστεί ο πιθανός συνολικός αριθμός των θανάτων νυχτερίδων από τις νεκρές νυχτερίδες που βρέθηκαν σε 21 τοποθεσίες, πλησίον αιολικών πάρκων.

Παρότι σε ορισμένους προκαλούν τρόμο, οι νυχτερίδες διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην ισορροπία των οικοσυστημάτων ως θηρευτές εντόμων και επικονιαστές ορισμένων φυτών.

Ο θάνατός τους από τις ανεμογεννήτριες δεν οφείλεται μόνο σε συγκρούσεις με τις περιστρεφόμενες έλικες, αλλά και σε τραυματισμούς προερχόμενους από τις απότομες αλλαγές στην πίεση του αέρα κατά την περιστροφή της έλικας.

Όπως επισημαίνει ο Μαρκ Χέϊς από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, εκ των συγγραφέων της μελέτης, οι 600.000 αποτελούν συντηρητική εκτίμηση, με το πραγματικό νούμερο να είναι ενδεχομένως 50% υψηλότερο.

Μάλιστα, ορισμένες περιοχές με αιολικές μονάδες, όπως τα Αππαλάχια Όρη, παρουσιάζουν πολύ υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας νυχτερίδων από άλλες.

Οι επιπτώσεις των μαζικών θανάτων νυχτερίδων κοντά σε αιολικά πάρκα δεν είναι εύκολο να αποτιμηθούν διότι δεν υφίστανται αξιόπιστοι υπολογισμοί των πληθυσμών των περισσότερων ειδών του είδους στη Βόρειο Αμερική.

Ωστόσο, οι νυχτερίδες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα επιβίωσης τόσο εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της συρρίκνωσης των βιοτόπων τους όσο και εξαιτίας του συνδρόμου της λευκής-μύτης.

Η νέα μελέτη είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική καθώς οι πληθυσμοί της νυχτερίδας ανανεώνονται με πολύ αργούς ρυθμούς, της τάξης του ενός νεογνού ετησίως ανά ζευγάρι.

econews

Σχόλια