Έρευνα για τα μέσα μεταφοράς και τα ηλεκτρικά οχήματα στην Αττική

0
2356

Το πρόγραμμα Ele.C.Tra (Electric City Transport – www.electraproject.com) στην Ελλάδα έχει ως περιοχή μελέτης τη γεωγραφική ζώνη της Ανατολικής Αττικής. Για να μελετήσει τη βιωσιμότητα ενός συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών σκούτερ, αλλά και γενικότερα τις προτιμήσεις των κατοίκων και τουριστών σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα, χρειάζεται πρώτιστα την γνώμη σας!

Ποιές είναι οι συνήθειες σας στις μεταφορές αλλά και οι διαθέσεις για την εφαρμογή ενός συστήματος ηλεκτρικών σκούτερ;

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται για τα ρεαλιστικά αποτελέσματα της έρευνάς, να συνδράμουν σε αυτό το προκαταρκτικό στάδιο μας αναφέροντάς τις συνήθειες τους και τη γνώμη τους για τα ηλεκτρικά οχήματα μέσω του παρακάτω ερωτηματολογίου.

Έρευνα για τα μέσα μεταφοράς και τα ηλεκτρικά οχήματα στην Ανατολική Αττική
(https://docs.google.com/forms/d/1e-pit-V60wWbsuNc5dm-Gi72HuHQq8XHN7DHyHgBZvk/viewform)

Εάν θέλετε να συμμετάσχετε στην Εθνική Ομάδα Στήριξης του EleCTra δηλώστε το ενδιαφέρον σας electra@avmap.gr
Το έργο Ele.C.Tra συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος Intelligent Energy (CIP-IEE 2012).

Σχόλια