Το Πρώτο Ανθρακικά Ουδέτερο Επιχειρηματικό Portal στην Ελλάδα

0
277

Το EMEAgr (http://www.emea.gr), όντας ένα Επιχειρηματικό Portal η ομάδα του οποίου διακατέχεται από ιδιαίτερη περιβαλλοντική συνείδηση και ευαισθησία και που αναγνωρίζει τους κινδύνους που προμηνύει η έντονη κλιματική αλλαγή στον πλανήτη,  εφάρμοσε, σε συνεργασία με την εταιρεία Green Evolution Α.Ε. (www.green-evolution.eu), την καινοτόμα διαδικασία υπολογισμού και ανθρακικής ουδετεροποίησης του ιστοχώρου του επιλέγοντας το προϊόν ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ του CO2 NEUTRALSEAL (www.co2neutralseal.com/website).

Σκοπός της Ανθρακικής Ουδετεροποίησης του ιστοχώρου www.emea.gr είναι η αντικειμενική αποτίμηση της Κλιματικής και Περιβαλλοντικής Επιβάρυνσης που επιφέρει ο συγκεκριμένος ιστοχώρος, καθώς και η αντιστάθμιση των επιπτώσεων αυτών μέσω της χρήσης δικαιωμάτων άνθρακα που έχουν προκύψει από την υλοποίηση θετικών προς το περιβάλλον έργων. Με την παραπάνω διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του www.emea.gr  θα έχουν «εξισορροπηθεί» από τα περιβαλλοντικά οφέλη που επιφέρει το ενισχυόμενο θετικό προς το Κλίμα και το Περιβάλλον έργο, συνεπώς o ιστοχώρος καθίσταται ανθρακικά ουδέτερος.

Έχοντας μία φιλική προς το περιβάλλον φιλοσοφία, όπως δηλώνει ο ιδρυτής του EMEAgr, Ιωάννης Διονάτος, απώτερος στόχος είναι εκτός από την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του www.emea.gr, η ενημέρωση και η κινητοποίηση των κάτοχων ιστοχώρων, προκειμένου να προβούν σε αντίστοιχες ενέργειες καθότι κρίνεται απαραίτητη η κάθε δράση σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Αναλυτικά στοιχεία για την διαδικασία Ανθρακικής Ουδετεροποίησης του EMEAgr, σε πραγματικό χρόνο,  μπορεί κάποιος να δει στον σύνδεσμο : http://www.co2ns.com/popups/CO2NS-0017-1-13-10-1-C .

Τι είναι ο Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Ο ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος είναι εκείνος για τον οποίο έχει υπολογισθεί σε πραγματικό χρόνο, με βάση καινοτόμα μεθοδολογία της Green Evolution ΑΕ, το σύνολο των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου (το ανθρακικό αποτύπωμα) που προκαλούνται από την λειτουργία του, και έχει εφαρμοστεί η Ανθρακική Ουδετεροποίηση βάσει των όσων προβλέπονται από το σχήμα πιστοποίησης CO2 NeutralSeal (www.co2neutralseal.com/website).Αυτό επιτυγχάνεται αποκτώντας πρόσβαση σε στοιχεία επισκεψιμότητας του ιστοχώρου και αποκτώντας πληροφορίες για τα συνολικά pageviews/έτος ή τα συνολικά hits/έτος.

Λίγα λόγια για την Green Evolution
Η Green Evolution ΑΕ δραστηριοποιείται στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονομίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωμένες εξειδικευμένες τεχνοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές με την οικονομία άνθρακα, τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα, ενώ καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ενεργειακών και ανθρακικών επιθεωρήσεων. Σχεδιάζει στρατηγικές και υλοποιεί έργα διαχείρισης των αερίων του θερμοκηπίου, αναλυτικής μέτρησης – υπολογισμού, μείωσης και ποιοτικής αντιστάθμισης του ανθρακικού αποτυπώματος της λειτουργίας οργανισμών και επιχειρήσεων καθώς και παραγόμενων προϊόντων, παρεχόμενων υπηρεσιών και εκδηλώσεων. Προωθεί καινοτομικές λύσεις με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και τις ‘πράσινες’ τεχνολογίες, και σχέδια υλοποίησης ενεργειών για την απόκτηση περιβαλλοντικών και ‘πράσινων’ σημάτων. Συνδυάζει δράσεις σχετικές με το ανθρακικό και το ενεργειακό αποτύπωμα, την εξοικονόμηση ενέργειας στο κτηριακό τομέα, και την ενσωμάτωση πράσινων τεχνολογιών με σχέδια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, εταιρικής διακυβέρνησης και βιώσιμης ανάπτυξης υπό το πρίσμα της διαχείρισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Προσφέρει μία σειρά από ολοκληρωμένα προϊόντα για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιώτες που σχετίζονται με την οικονομία άνθρακα όπως Διαχείριση Portfolio Δικαιωμάτων Άνθρακα, Κλιματική Αλλαγή και Επενδύσεις, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στην Οικονομία Άνθρακα, Ανθρακικά Ουδέτερες Εκδηλώσεις, Διαχείριση Αερίων Θερμοκηπίου σε Κτίρια, Πράσινο Εστιατόριο, Ενεργειακό Πιστοποιητικό Κτηρίων, Ανθρακικά Ουδέτερο Προϊόν, Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος.

Σχόλια