Τράπεζα Πειραιώς: άδεια σε Ενεργειακούς Επιθεωρητές μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων

0
38

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης δίνει την ευκαιρία σε Διπλωματούχους ή Πτυχιούχους Μηχανικούς να αποκτήσουν την άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή μέσω ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα προγράμματα αυτά, αφορούν αποκλειστικά Διπλωματούχους Μηχανικούς και Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που θέλουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ και Τ.Ε.Ε. και να εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών (Α ή Β τάξης).

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα παρακάτω σεμινάρια αναλόγως των κατηγοριών που επιθυμούν να πιστοποιηθούν:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
α) Κτιρίων: Θεωρία 36 ώρες, πρακτική 24 ώρες
β) Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης: Θεωρία 20 ώρες, πρακτική 10 ώρες
γ) Εγκαταστάσεων Κλιματισμού: Θεωρία 20 ώρες, πρακτική 10 ώρες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σεμιναρίων, οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης και μπορούν να ενταχθούν στο μητρώο προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών.

Τo Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, έχει προσαρμόσει το κόστος των προγραμμάτων σε προσιτό επίπεδο και έχει προβλέψει προνομιακές τιμές για άνεργους μηχανικούς μέχρι 30 ετών.

Η έναρξη των σεμιναρίων έχει προσδιοριστεί για τις 4 /11 /2013. Πληροφορίες παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο www.excelixi.org

Σχόλια