"Πράσινο" φως για την επέκταση μονάδας της Creta Farm στο Ρέθυμνο

0
7

Θετικά γνωμοδότησε η επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης  για την επέκταση της μονάδας αλλαντικών της Creta Farm στην περιοχή «Λατζιμάς» Ρεθύμνου.

Η γνωμοδότηση αφορά στην επέκταση και λειτουργία μονάδας εντατικής εκτροφής χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους και παραγωγής αλλαντικών και θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεγέθυνση κατά 32% της μονάδας επεξεργασίας κρέατος (αλλαντοποιία) από 17.000 tn/έτος σε 25.000 tn/έτος.

Η επιτροπή έκανε δεκτή την εισήγηση της υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου η οποία ήταν θετική υπό όρους και αποφάσισε την ενσωμάτωση επιπλέον αυστηρότερων περιβαλλοντικών όρων για την ορθή λειτουργία της βιομηχανικής μονάδας.

Σύμφωνα με την επιτροπή «το ζωικό κεφάλαιο παραμένει στα ίδια επίπεδα». Να σημειωθεί ότι για την επέκταση της μονάδας της Creta Farm είχαν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους οικολογικές οργανώσεις και πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής Λατζιμάς έξω από την πόλη του Ρεθύμνου, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο της εταιρείας, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι η επέκταση του ζωικού κεφαλαίου της εταιρείας θα επιβαρύνει με απόβλητα την τουριστική περιοχή, ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.

Σχόλια