Πώς η φύση θα αναζωογονήσει την ελληνική οικονομία

0
32

Διαφανής, συμμετοχική και κοινωνικά υπόλογη διακυβέρνηση. Δίκαιο φορολογικό σύστημα που αναγνωρίζει την αξία του φυσικού κεφαλαίου. Κοινωνική επιχειρηματικότητα, δασοπονία, βιώσιμη αλιεία, συνεργατικά σχήματα ΑΠΕ. Μια στρατηγική για τον τουρισμό που επενδύει στους πραγματικούς λόγους που τον έχουν καταστήσει τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας: φυσικό περιβάλλον και πολιτισμό. Ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα με αειφορικά κριτήρια.

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα συστατικά ενός συνολικού σχεδίου για τον οικολογικό μετασχηματισμό και την αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας, το οποίο έδωσε χτες στη δημοσιότητα το WWF Ελλάς.

Με την ολοκληρωμένη της παρέμβαση, υπό τον τίτλο «Ζωντανή ελληνική οικονομία, για το περιβάλλον και τον άνθρωπο», η περιβαλλοντική οργάνωση αναλύει τη σημερινή οικονομική και κοινωνική κρίση, αλλά κυρίως καταθέτει το όραμα και την ελπίδα της για ένα ευοίωνο μέλλον για τη χώρα μας, με όρους κοινωνικούς και οικολογικούς.

Μέσα από μία διεπιστημονική προσέγγιση και αξιοποιώντας την εμπειρία δεκαετιών από την Ελλάδα και τη διεθνή πραγματικότητα, το WWF Ελλάς ανοίγει τον δημόσιο διάλογο για το είδος της ανάπτυξης που θέλουμε και το μοντέλο που μπορεί να μας οδηγήσει στο αύριο με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο.

Βασικοί άξονες της παρέμβασης του WWF Ελλάς είναι οι εξής:

-Ζωντανή πολιτεία (διακυβέρνηση, οικονομική και επενδυτική πολιτική, κοινωνική οικονομία)
-Πρωτογενής παραγωγή, με έμφαση στη δασοπονία και την αλιευτική δραστηριότητα
-Δευτερογενής παραγωγή
-Τουρισμός
-Ενέργεια
-Χρηματοπιστωτικός τομέας
– Πράσινο κενό: καλύπτουμε το κενό στην πράσινη καινοτομία, με πέντε προτάσεις-πλαίσια για την ανάπτυξη της οικολογικά και εμπορικά καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

«Στη σημερινή Ελλάδα της κρίσης, το ζητούμενο είναι η διατύπωση ενός ξεκάθαρου οράματος που στηρίζεται στα πραγματικά συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, καθώς και η υιοθέτηση συγκεκριμένων τολμηρών πολιτικών για μια πιο βιώσιμη διέξοδο από την κρίση. Το WWF Ελλάς τολμά να καταθέσει το δικό του όραμα, προτείνει συγκεκριμένες δράσεις και επιλέγει να ανοίξει τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο για το είδος της ανάπτυξης και το αύριο που θέλουμε για τη χώρα μας», δήλωσε ο Δημήτρης Καραβέλλας, γενικός διευθυντής του WWF Ελλάς.

Σχόλια