ΣΠΕΦ: παρέμβαση για τη διασφάλιση των πόρων των ΑΠΕ από ΑΔΜΗΕ

0
10

Επιστολή προς τον ΑΔΜΗΕ με την οποία ζητά ενημέρωση για την είσπραξη ποσών από τη ΔΕΗ που προορίζονται για τον λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ  απέστειλε ο ΣΠΕΦ δεδομένων των επτάμηνων καθυστερήσεων εξόφλησης των παραγωγών στα φωτοβολταϊκά.

Αναφέρει ο ΣΠΕΦ:

«Όπως γνωρίζουμε ο ΑΔΜΗΕ είναι επιφορτισμένος με την είσπραξη του αναλογούντος ΕΤΜΕΑΡ για την ενέργεια που απορροφήθηκε από την Προμήθεια και εν συνεχεία για την απόδοση του στον ΛΑΓΗΕ και τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ.

Επίσης είναι υπεύθυνος για την είσπραξη πάλι από την Προμήθεια των Αποκλίσεων αλλά και της προκύπτουσας οικονομικής διαφοράς μεταξύ του floor του ΜΜΚΣΘΜ και του αλγεβρικού αθροίσματος των εκκαθαρίσεων ΗΕΠ και Αποκλίσεων βάσει ΟΤΣ και ΟΤΑ αντίστοιχα.

Τα ποσά αυτά υπέρ ΑΠΕ συγκροτούν πάνω από το 50% των ποσών που απαιτούνται για την αποζημίωση τους ετησίως, οπότε η αδιάλειπτη είσπραξη τους από την εταιρεία σας καθίσταται εξόχως σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Το τελευταίο διάστημα γνωρίζουμε πως η ΔΕΗ που αποτελεί και την βασική εταιρεία Προμήθειας, σας οφείλει σημαντικά ποσά που οπωσδήποτε αφορούν και τους ανωτέρω πόρους υπέρ ΑΠΕ.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αλλά και των για επτά συνεχόμενους μήνες απλήρωτων ΑΠΕ, θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι είδους μηχανισμούς εξασφάλισης πιστωτικού κινδύνου εφαρμόζετε για την εμπρόθεσμη είσπραξη των χρημάτων αυτών αλλά και γενικότερα της οπωσδήποτε διασφάλισης τους από την εκάστοτε εταιρεία Προμήθειας».

Σχόλια