Μέθοδο ανίχνευσης της νοθείας στα τρόφιμα αναπτύσσει το ΕΚΕΤΑ

0
8

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα προωθούν την κατοχύρωση φυτών και προϊόντων με χαρακτηριστικές ονομασίες που δηλώνουν την προέλευση και την ανώτερη ποιότητά τους. Μέχρι τώρα είναι γνωστά κυρίως τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ), σύντομα όμως αναμένεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια σειρά άλλων προϊόντων όπως τα προϊόντα Βουνού, Νησιωτικά κ.α.

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με στόχο την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και κατ’ επέκταση την προστασία παραγωγών, εταιρειών και του καταναλωτικού κοινού έχει αναπτύξει και εφαρμόζει με ιδιαίτερη επιτυχία μια μέθοδο ταυτοποίησης των ειδών και ανίχνευσης πιθανής νοθείας. Η μέθοδος εφαρμόζεται από την ερευνητική ομάδα του Δρ. Παναγιώτη Μαδέση και βασίζεται στη μοριακή εξέταση μικρών περιοχών στο DNA των φυτών (DNA barcoding) με την οποία μπορεί ν’ ανιχνευθούν τυχόν προσμίξεις από άλλα είδη, σε ποσοστό έστω και μόλις 1%. Κατ’ αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται ταυτοποίηση ειδών, αλλά και εμπορικών προϊόντων, που έχουν υποστεί επεξεργασία.

Η μέθοδος βρίσκει εφαρμογή στην αναγνώριση ειδών ή ακόμη και ποικιλιών τόσο σε μη επεξεργασμένα όσο και σε πλήρως επεξεργασμένα τρόφιμα, αποκαλύπτοντας τη μοριακή ταυτότητα του προϊόντος και εξασφαλίζοντας τη γνησιότητά του. Έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στην ταυτοποίηση της Φάβας Σαντορίνης και τώρα επεκτάθηκε και στην φέτα, το φασόλι Πρεσπών και άλλα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα.

Στην Ελλάδα η μέθοδος μέχρι σήμερα εφαρμόζεται μόνο στα εργαστήρια του ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ και έχει βοηθήσει πολλούς παραγωγούς και εταιρείες να ταυτοποιήσουν τα προϊόντα τους ή/και να ανιχνεύσουν – ταυτοποιήσουν περιπτώσεις νοθείας. 

Σχόλια