Χρηματοδότηση ύψους 660 εκατ. ευρώ σε κορυφαίους ερευνητές

0
6

Διερεύνηση των ορίων ζωής στον Άρη, ανάπτυξη ενός ιού που θα μπορεί να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα, χρήση της φωτονικής για την αποκατάσταση της όρασης σε ασθενείς με καταρράκτη, αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων όπως η γήρανση του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες ή η ανισότητα στις καπιταλιστικές κοινωνίες. Αυτά είναι μερικά μόνον από τα ερευνητικά αντικείμενα των 284 επιστημόνων που πρόκειται να λάβουν 660 εκατ. ευρώ από τον πλέον πρόσφατο γύρο χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ).

Στο πλαίσιο του έκτου και τελευταίου διαγωνισμού για Επιχορηγήσεις Προηγμένης Έρευνας που πραγματοποιήθηκε με βάση το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα, το ΕΣΕ θα διαθέσει μεμονωμένες επιχορηγήσεις ύψους έως και 3,5 εκατ. ευρώ. Οι επιχορηγήσεις αυτές, από τις πιο σημαντικές παγκοσμίως στον τομέα της έρευνας αιχμής, θα επιτρέψουν σε έγκριτους, πεπειραμένους ερευνητές να υλοποιήσουν τα ερευνητικά τους σχέδια. Ο επόμενος διαγωνισμός για Επιχορηγήσεις Προηγμένης Έρευνας θα διοργανωθεί στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020».

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι αυτού του διαγωνισμού έχουν 27 διαφορετικές εθνικότητες. Οι περισσότεροι είναι Βρετανοί, Γερμανοί, Γάλλοι, Ολλανδοί και Ιταλοί. Έχουν την έδρα τους σε 150 περίπου ιδρύματα που βρίσκονται σε 18 διαφορετικές χώρες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο ΕΣΕ ήταν λίγο περισσότερες από 2.400, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 4,5% σε σχέση με πέρυσι. Χάρη στις επιχορηγήσεις του ΕΣΕ, οι επιστήμονες που επιλέχθηκαν σ’ αυτόν τον διαγωνισμό, θα μπορέσουν να συγκροτήσουν τις δικές τους ερευνητικές ομάδες, απασχολώντας, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 1.200 μεταδιδακτορικούς και διδακτορικούς ερευνητές ως μέλη των ομάδων ΕΣΕ.

Οι Επιχορηγήσεις Προηγμένης Έρευνας χορηγούνται σε έγκριτους κορυφαίους ερευνητές οποιασδήποτε εθνικότητας και ηλικίας, που είναι επιστημονικά ανεξάρτητοι, διαθέτουν πρόσφατο ερευνητικό ιστορικό και διαπρέπουν στον τομέα τους. Το ΕΣΕ χρηματοδοτεί επίσης νεαρούς κορυφαίους επιστήμονες που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους (Επιχορηγήσεις Εκκίνησης), καθώς και ήδη ανεξάρτητους άριστους επιστήμονες (Επιχορηγήσεις Εδραίωσης).

Σχόλια