Εκατοντάδες ψάρια νεκρά από ασφυξία στη λίμνη Κάρλα

1
123

Εκατοντάδες νεκρά ψάρια εντοπίστηκαν στον ταμιευτήρα της λίμνης Κάρλας από τον Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου.

Από αυτοψία που διενήργησε το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, προέκυψε ότι πρόκειται για νεαρά άτομα, κυρίως γόνους και μερικά ενήλικα.

Τα συμπτώματα που εμφάνιζαν ήταν χαρακτηριστικά συμπτωμάτων ασφυξίας, ενώ δεν έφεραν εξωτερικές αλλοιώσεις ή έλκη.

Ο Φορέας Διαχείρισης έλαβε δείγματα νερού για την πραγματοποίηση αναλύσεων και παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου.

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, ο θάνατος των ψαριών οφείλεται στην αναστροφή των κλιματολογικών συνθηκών.

Ο Φορέας Διαχείρισης έχει ενημερώσει εδώ και καιρό τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ανησυχητικά μειωμένη στάθμη νερού στον ταμιευτήρα, την ανάγκη άμεσου ελέγχου όλων των πηγών ρύπανσης στην ευρύτερη λεκάνη απορροής, τον κίνδυνο δημιουργίας μη αναστρέψιμων συνθηκών όσον αφορά στην υποβάθμιση του ταμιευτήρα και για την ανάγκη ολοκλήρωσης, το ταχύτερο δυνατόν, όλων των ημιτελών τεχνικών έργων.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.