Πώληση των ηλεκτρικών δικτύων (ΑΔΜΗΕ) χωρίς χρέη τον Δεκέμβρη

0
9

Χωρίς χρέη θα πωληθούν τα 11.183 χιλιόμετρα των ηλεκτρικών δικτύων της χώρας, καθώς, σύμφωνα με tanea.gr, η κυβέρνηση ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση με την οποία ο ΑΔΜΗΕ (κατά 100% θυγατρική της ΔΕΗ), ο οποίος διαχειρίζεται υπό μονοπωλιακό καθεστώς το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θα απαλλαγεί από τα ανοίγματα και τις επισφάλειες που έχει.

Αυτά, μαζί με τις δραστηριότητες που έχει σήμερα στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού, θα μεταφερθούν στον λειτουργό της αγοράς (ΛΑΓΗΕ) ή σε κάποια θυγατρική του, προκειμένου ο ΑΔΜΗΕ να παραδοθεί χωρίς βάρη στον ιδιωτικό τομέα.

Η νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει το ΥΠΕΚΑ προβλέπει ότι το άνοιγμα του ΑΔΜΗΕ θα έχει μεταφερθεί σε άλλη εταιρεία το αργότερο ως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ώστε να προκηρυχθεί ο διεθνής διαγωνισμός για την πώληση του 66% του ΑΔΜΗΕ.

Το υπόλοιπο 34% του ΑΔΜΗΕ, που είναι θυγατρική της ΔΕΗ, θα το αποκτήσει το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί αν η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού θα αποζημιωθεί σε ρευστό ή με κάποιο άλλο τρόπο.

Το θέμα της μεταφοράς των χρεών του ΑΔΜΗΕ σε άλλη εταιρεία έχει τεθεί και από την τρόικα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δάνεια που κατά καιρούς έχει πάρει ο διαχειριστής ανέρχονται σε 450 εκατ. ευρώ. Αυτά θα προσμετρηθούν στην αποτίμηση του 66% και προφανώς θα απομειώσουν την αξία του.

Σχόλια