Συμφωνία για το Περιφερειακό Σχέδιο της UNEP/MAP για τα Θαλάσσια Απορρίμματα στη Μεσόγειο

0
6

helmepa-thalassia-aporrimmata-105870H HELMEPA προσκλήθηκε και συμμετείχε στη συνάντηση Εκπροσώπων του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP/MAP), που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 10 και 12 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

Στη συνάντηση, εκπρόσωποι Μεσογειακών Κρατών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διακρατικών οργανισμών και ΜΚΟ, μετά από ανασκόπηση της προόδου των εργασιών του UNEP/MAP κατά τη διετία 2012-2013, συζήτησαν και ενέκριναν ποικίλα σχέδια αποφάσεων ως προς διάφορες πτυχές εφαρμογής της Συνθήκης της Βαρκελώνης και των Πρωτοκόλλων αυτής, τα οποία θα κληθούν να υιοθετήσουν τα Κράτη-Μέρη στην 18η Τακτική τους Διάσκεψη, τον ερχόμενο Δεκέμβριο στην Κωνσταντινούπολη.

Σημαντική πρόοδο αποτέλεσε η συμφωνία για την Απόφαση σχετικά με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης των Θαλάσσιων Απορριμμάτων στη Μεσόγειο. Το προκαταρκτικό σχέδιο που τέθηκε προς συζήτηση είχε διαμορφωθεί σε προηγούμενη συνάντηση κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων, ειδικών επιστημόνων και εκπροσώπων των περιφερειακών Εταίρων του MAP τον περασμένο Μάιο στη Βαρκελώνη, στην οποία επίσης συμμετείχε η HELMEPA.

To Σχέδιο που καταρτίστηκε περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους για την παρακολούθηση, εκτίμηση και διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων, την απομάκρυνση των υπαρχόντων και την πρόληψη της δημιουργίας νέων, μέσω της εφαρμογής κατάλληλων πολιτικών, εστιασμένων προγραμμάτων και δράσεων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

Ο εκπρόσωπος της HELMEPA χαιρέτησε τη σχετική απόφαση και παρουσίασε συνοπτικά τις μακρόχρονες δράσεις της Ένωσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων, αναφέροντας παράλληλα τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ HELMEPA και UNEP/MAP στην επόμενη φάση της υλοποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προκαταρκτικές αποφάσεις για μια σειρά άλλων θεμάτων μεγάλου ενδιαφέροντος, όπως η εφαρμογή της Οικοσυστημικής Προσέγγισης (Ecosystem Approach) για την επίτευξη Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης στη Μεσόγειο μέχρι το 2020, το Πρωτόκολλο Δράσης για τις Υπεράκτιες Εξέδρες εκμετάλλευσης των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων στη Μεσόγειο, η δημιουργία ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών των Μεσογειακών Κρατών για την εφαρμογή της MARPOL, τα σχέδια δράσης για την προστασία απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων σύμφωνα με το Πρωτόκολλο για τη Βιοποικιλότητα κ.α.

Σχόλια