Υποθαλάσσια διασύνδεση Κυκλάδων: παρατείνεται ο διαγωνισμός

0
7

Δεκαπενθήμερη παράταση στην προθεσμία του διαγωνισμού για την υποθαλάσσια διασύνδεση του ηλεκτρικού δικτύου των Κυκλάδων με την ηπειρωτική Ελλάδα αποφασίστηκε κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων επενδυτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένες από τις  δέκα περίπου εταιρείες που θα κατεβάσουν προσφορά, οι περισσότερες από το εξωτερικό, ζήτησαν προθεσμία για να προετοιμάσουν το φάκελο.

Ο διαγωνισμός δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να υποβάλουν προσφορά είτε για μία ομάδα του έργου είτε και για περισσότερες (συνολικά περιλαμβάνει τέσσερις ομάδες) αλλά κάθε προσφορά πρέπει να είναι πλήρης και αυτοτελής.

Οι ομάδες αφορούν την υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση Λαυρίου – Σύρου, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, τις καλωδιακές διασυνδέσεις Τήνου, Σύρου, Μυκόνου και Πάρου, προϋπολογισμού 85 εκατ. ευρώ, τους υποσταθμούς σε Λαύριο, Σύρο, Πάρο και Μύκονο, προϋπολογισμού 42 εκατ. ευρώ και το σύστημα αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος στη Σύρο, προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ.

Σχόλια