CISD: το ν/σ του ΥΠΕΚΑ για τα δάση αντιτίθεται στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης

2
16

Το CISD με ιδιαίτερη προσοχή μελέτησε το Σχέδιο Νόμου «Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης», που είναι αναρτημένο στον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων από την 18η έως την 27η Σεπτεμβρίου 2013.

Όπως ανακοινώνει το CISD:

Η βασική φιλοσοφία του υπ’ όψη Σχεδίου Νόμου, κρίνεται τεκμηριωμένα ότι λειτουργεί:

* αντίθετα στις Αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης

*με ιδιαίτερες επιπτώσεις στη προστασία του Δασικού Πλούτου της χώρας και γενικά στο Περιβάλλον.

Επιπρόσθετα, το Σχέδιο Νόμου:

*αποτελεί τροχοπέδη για την κύρωση των Δασικών Χαρτών

*στέλνει και πάλι στις καλένδες την ολοκλήρωση του Δασολογίου που εκκρεμεί περισσότερο από τριάντα χρόνια

*προωθείται πριν ολοκληρωθεί η Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας που ευρίσκεται σε εξέλιξη, δημιουργώντας πρωθύστερες συνθήκες, που αντιβαίνουν στην κοινή λογική.

Τέλος, ο εξαιρετικά μικρός -σε σχέση με την σημαντικότητα του αντικειμένου- χρόνος διαβούλευσης των δέκα ημερολογιακών ημερών κρίνεται ανεπαρκής για την διατύπωση εκ μέρους των ενδιαφερομένων φορέων και πολιτών απόλυτα τεκμηριωμένων ενστάσεων και προτάσεων, δημιουργώντας εικόνα αδικαιολόγητα βεβιασμένων ενεργειών ή κατευθυνόμενα προειλημμένων αποφάσεων.

Για τους λόγους αυτούς, το CISD καλεί την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΚΑ να αποσύρει το Σχέδιο Νόμου από την Διαβούλευση μέχρι και την ολοκλήρωση της Κωδικοποίησης της Δασικής Νομοθεσίας και στη συνέχεια να το επαναφέρει δεόντως βελτιωμένο, αφού η αρμόδια Ειδική Γραμματεία διαβουλευθεί με όλους τους εμπλεκόμενους επιστημονικούς και λοιπούς φορείς.

Σε αντίθετη περίπτωση, το CISD θα προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την αποτροπή νομοθέτησης επιζήμιων για το Δημόσιο συμφέρον άρθρων του.

2 Σχόλια

 1. Ταφόπλακα στο Χωροταξικό Σχέδιο με το περί δασών ν/σ
  Ποιοί είναι εκείνοι οι βοσκότοποι, και οι δασικές εκτάσεις η αλλαγή της χρήσης των οποίων θα ανατρέψει την περιβαλλοντική ισορροπία στη Χωρα;
  Η συνολική επιφάνειά τους θα ήταν μόλις 500 m2 x 5.000.000 / 1.000.000 = 2.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή ούτε το 2,00% της συνολικής εκτάσεως της Χώρας! Και φυσικά, το μεγαλύτερο μέρος από αυτά τα 2.500 km2 δεν θα αλλάξουν χρήση,

  Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανέλαβε, μεταξύ άλλων, και την αρμοδιότητα επί της Δασικής Πολιτικής, … προκειμένου να αντιμετωπίζεται σφαιρικά η Προστασία του Περιβάλλοντος και ο Χωροταξικός Σχεδιασμός για την Ανάπτυξη της Οικονομίας της Χώρας, μακριά από επιστημονικές εμμονές, υπερβολές αλλά και υποβολιμαίες διαστρεβλώσεις.

  Όμως με το ν/σ περί δασών και δασικών εκτάσεων, το οποίο δημοσιεύθηκε, απαγορεύεται κάθε αλλαγή της χρήσης των δασικών εκτάσεων και των βοσκοτόπων, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η Ανάπτυξη στη Χώρας, αλλά και η Πολεοδομική Ανόρθωση της.
   Ποία είναι η έκταση εκείνη την οποία θα καταλάβουν οι παραγωγικές μονάδες και η οικιστική γη επί του συνόλου των δασικών εκτάσεων και των βοσκοτόπων;
  Και ακόμη:
   Ποιοί είναι εκείνοι οι βοσκότοποι, και οι δασικές εκτάσεις η αλλαγή της χρήσης των οποίων θα ανατρέψει την περιβαλλοντική ισορροπία στη Χωρα;
   Πόσοι απ΄ αυτούς είναι κατάλληλοι για οικιστική ή άλλη αξιοποίηση και σε πόσα εν πάσει περιπτώσει τετραγωνικά χιλιόμετρα ανέρχονται οι εκτάσεις τους, που η οικοπεδο-ποίηση τους θα ανατρέψει την οικιστική ισορροπία του Εθνικού Χώρου;
   Πόσα εκατομμύρια Έλληνες θα σπεύσουν να αγοράσουν οικόπεδα;
  Ακόμη και αν έσπευδαν οι μισοί Έλληνες να αγοράσουν οικόπεδα, η συνολική επιφάνειά τους θα ήταν μόλις 500 m2 x 5.000.000 / 1.000.000 = 2.500 km2,, δηλαδή ούτε το 2,00% της συνολικής εκτάσεως της Χώρας! Και φυσικά, το μεγαλύτερο μέρος από αυτά τα 2.500 km2 δεν θα αλλάξουν χρήση, αφού αντιστοιχούν στο 50% της έκτασης που σήμερα καταλαμβάνει η οικιστική γη στην Χώρα, ενώ όχι πέντε εκατομμύρια Έλληνες, αλλά ούτε ένα, δεν έχει ανάγκη από οικόπεδο. Απλώς η ευχέρεια αυτή θα επιτρέψει τον εξορθολογισμό των οικιστικών συνθηκών της Χώρας, θα εξαφανίσει την οικιστική παρανομία και θα μειώσει την ανάγκη για επεκτάσεις της οικιστικής γης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η έκταση των παραγωγικών μονάδων).
  Προς άρση κάθε αμφισβητήσεως των ανωτέρω επισημαίνεται ότι την στιγμή που η οικιστική έκταση στην Ελλάδα δεν καταλαμβάνει περισσότερο από το 4,50% του Εθνικού Εδάφους (το 94% καταλαμβάνουν οι δασικές και γεωργικές εκτάσεις), στην Γερμανία η έκταση που καταλαμβάνουν οι πόλεις και οι οικισμοί της ανέρχεται στο 18,60% του εθνικού χώρου, στην Ολλανδία στο 24,70% και στο Βέλγιο στο 26,24% !

  Καθίσταται λοιπόν εμφανής, και από την άποψη αυτή, ο παραλογισμός του ν/σ και των πολιτικολογούντων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, με την εμμονή τους στην απαγόρευση της χρησιμοποιήσεως δασικών εκτάσεων και βοσκοτόπων για την Εξυπηρέτηση των Αναγκών της Ανάπτυξης της Χώρας.

  Είναι καιρός να καταργηθούν οι αντισυνταγματικές διατάξεις που «μπήκαν» με το ν. 998/1979, δηλαδή το υπέρ του κράτους τεκμήριο ιδιοκτησίας επί δασών και βοσκοτόπων, να επανέλθει ο καθορισμός της εννοίας της δασικής έκτασης σύμφωνα με όσα θέσπισε ο Δασικός Κώδικας του 1929 (Ελευθέριος Βενιζέλος !), που είναι απολύτως ορθολογικός και να επιτραπεί η χωρίς καμιά δέσμευση χρήση των βοσκοτόπων και των δασικών εκτάσεων, κρατικών και ιδιωτικών.

  Δημήτριος Κοτσώνης
  Πολιτικός Μηχανικός

 2. Εξωπραγματική πολιτική για τα δάση
  Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΤΣΩΝΗ πολιτικού μηχανικού.
  Το 2009 το υπουργείο Περιβάλλοντος ανέλαβε, μεταξύ άλλων, και την αρμοδιότητα επί της δασικής πολιτικής, προκειμένου να αντιμετωπίζεται σφαιρικά η προστασία του περιβάλλοντος και ο χωροταξικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη της οικονομίας στη χώρα, μακριά από επιστημονικές εμμονές, υπερβολές αλλά και υποβολιμαίες διαστρεβλώσεις.
  Ομως με το ν/σ περί δασών και δασικών εκτάσεων το οποίο δημοσιεύθηκε, απαγορεύεται κάθε αλλαγή της χρήση των δασικών εκτάσεων και των βοσκοτόπων και καθίσταται αδύνατη η ανάπτυξη στη χώρα, αλλά και η πολεοδομική ανόρθωσή της.
  Ποια είναι η έκταση εκείνη την οποία θα καταλάβουν οι παραγωγικές μονάδες και η οικιστική γη επί του συνόλου των δασικών εκτάσεων και των βοσκοτόπων, αλλά ακόμη, ποιοι είναι εκείνοι οι βοσκότοποι η αλλαγή της χρήσης των οποίων θα ανατρέψει την περιβαλλοντική ισορροπία στη χώρα;
  Πόσοι απ” αυτούς είναι κατάλληλοι για οικιστική ή άλλη αξιοποίηση και σε πόσα εν πάση περιπτώσει τετραγωνικά χιλιόμετρα ανέρχονται οι εκτάσεις τους, που η οικοπεδοποίησή τους θα ανατρέψει την οικιστική ισορροπία του εθνικού χώρου.
  Πόσα εκατομμύρια Ελληνες θα σπεύσουν να αγοράσουν οικόπεδα. Ακόμη και αν σπεύσουν οι μισοί Ελληνες να αγοράσουν οικόπεδα, τα τετραγωνικά χιλιόμετρα που θα καταλάβουν δεν ανέρχονται σε 500 τ.μ. Χ 5.000.000 / 1.000 Χ 1.000= 2.500 τετρ. χιλ., δηλαδή στο 2,00% της συνολικής εκτάσεως της χώρας! Και φυσικά ούτε πολλοστημόριο από αυτά τα 2.500 τετραγ. χιλιόμετρα δεν θα αλλάξουν χρήση, αφού αντιστοιχούν στο 50% της έκτασης που σήμερα καταλαμβάνει η οικιστική γη στη χώρα και όχι πέντε εκατομμύρια Ελληνες ,αλλά ούτε ένα δεν έχει ανάγκη από οικόπεδα. Απλώς η ευχέρεια αυτή θα επιτρέψει τον εξορθολογισμό των οικιστικών συνθηκών της, θα εξαφανίσει την οικιστική παρανομία και θα μειώσει την ανάγκη για επεκτάσεις της οικιστικής γης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η έκταση των παραγωγικών μονάδων).
  Προς άρση κάθε αντιρρήσεως επί των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι τη στιγμή που η οικιστική έκταση δεν καταλαμβάνει περισσότερο από το 4,50% του εθνικού εδάφους (το 94% καταλαμβάνουν οι δασικές και γεωργικές εκτάσεις) στη Γερμανία η έκταση που καταλαμβάνουν οι πόλεις και οι οικισμοί της ανέρχεται στο 18,60% του εθνικού χώρου της, στην Ολλανδία στο 24,70% και στο Βέλγιο το 26,24%!
  Για να καταφανεί και δι” αυτού ο παραλογισμός του ν/σ και των πολιτικολογούντων περιβαλλοντικών οργανώσεων, με την εμμονή τους στην απαγόρευση της χρησιμοποιήσεως δασικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, αλλά ακόμη και δασών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ανάπτυξης στη χώρα.
  Τέλος είναι καιρός να καταργηθούν οι αντισυνταγματικές διατάξεις που «μπήκαν» με το ν. 998/1979, δηλαδή το υπέρ του κράτους τεκμήριο ιδιοκτησίας επί δασών και βοσκοτόπων, να επανέλθει ο καθορισμός της εννοίας της δασικής έκτασης στον καθορισμό που θέσπισε ο δασικός κώδικας του 1929 (Ελευθέριος Βενιζέλος!), που είναι απολύτως ορθολογικός και να επιτραπεί η χωρίς καμιά δέσμευση χρήση των βοσκοτόπων και των δασικών εκτάσεων, κρατικών και ιδιωτικών, αλλά και των δασών.

Comments are closed.