Ηλιοθερμική συμπαραγωγή αφαλατωμένου νερού και ηλεκτρικής ενέργειας – Συνέδριο στην Κύπρο

0
11

Ειδική θεματική ενότητα με τίτλο «Solar Thermal cogeneration of Electricity and Water – The STEP-EW Project» συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα του διεθνούς συνεδρίου «2nd International Energy Conference on Power Options for the Eastern Mediterranean Region», POEM 2013.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2013, στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Hilton στη Λευκωσία.
Η εξειδικευμένη συνεδρία εντάσσεται στο πλαίσιο ενημέρωσης για το έργο «Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και Νερού, ΗΠΗΝ», το οποίο υλοποιείται από το Ινστιτούτο Κύπρου, την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων της Κύπρου και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 08 Οκτωβρίου και ώρα 09.30 και περιλαμβάνει ομιλίες εκπροσώπων των φορέων υλοποίησης του έργου, αναφορικά με την προτεινόμενη τεχνολογία, τις εφαρμογές και τα οφέλη αυτής.

Ειδικότερα, το έργο πραγματεύεται την τεχνολογική λύση της συμπαραγωγής αφαλατωμένου νερού και ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας την ηλιοθερμική μέθοδο αποκομιδής ηλιακής ενέργειας ως ικανή να συμβάλει ουσιαστικά στην μέσο- και μακροπρόθεσμη επίλυση τόσο του ενεργειακού όσο και του υδατικού προβλήματος νήσων και περιοχών της Ανατολικής και Νότιας Μεσογείου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου, το κόστος συμμετοχής και η διαδικασία εγγραφής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.poemconference.org/poem2013 αλλά και στην ιστοσελίδα του έργου www.step-ew.eu.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Δέσποινα Αδαμίδου στο τηλ. 210 3607690 ή μέσω email στο adamidou@help-forward.gr.

Σχόλια