Νέα πρωτοβουλία για την προώθηση της σωματικής άσκησης

0
4

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια πρωτοβουλία για τη σωματική άσκηση για τη βελτίωση της υγείας η οποία είναι η πρώτη πρόταση που έγινε ποτέ για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον αθλητισμό. Τα σπορ και η γυμναστική βοηθούν τους ανθρώπους να διατηρούνται σε καλή σωματική και ψυχική φόρμα με την καταπολέμηση του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας και με την πρόληψη συναφών βλαβών της υγείας.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος αρμόδια για θέματα αθλητισμού, δήλωσε: «Πολλά μπορούν ακόμη να γίνουν μέσω των πολιτικών μας για την ενθάρρυνση των πολιτών να πουν όχι στην καθιστική ζωή. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί σημαντικό ορόσημο στις προσπάθειες της Επιτροπής για την προαγωγή της σωματικής δραστηριότητας για τη βελτίωση της υγείας στην ΕΕ. Προτείνουμε στα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα σε όλους εκείνους τους τομείς πολιτικής που μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες να είναι ή να γίνουν σωματικά δραστήριοι. Ένα βασικό στοιχείο της πρότασής μας είναι να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να εντοπίσουν τις εξελίξεις και να προσδιορίσουν τις τάσεις όσον αφορά τις εθνικές προσπάθειές τους για την προώθηση της αθλητικής δραστηριότητας και της σωματικής άσκησης. Ενεργώντας από κοινού με τα κράτη μέλη, θα μειώσουμε τις σημαντικές δαπάνες που προκύπτουν από την έλλειψη σωματικής άσκησης στην Ευρώπη».

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η ΕΕ έχει προωθήσει τη σωματική άσκηση μέσω των πολιτικών και των χρηματοδοτικών μέσων της και, με τον τρόπο αυτό, υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται στα κράτη μέλη. Παρά τις προσπάθειες αυτές, τα ποσοστά σωματικής ακινησίας στην ΕΕ παραμένουν ανησυχητικά υψηλά· μάλιστα, τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων δεν αθλούνται ή δεν γυμνάζονται ποτέ ή σπάνια.

Τα επόμενα βήματα

Το Συμβούλιο θα ξεκινήσει τη συζήτηση της προτεινόμενης σύστασης από τον Σεπτέμβριο και θα μπορούσε πιθανώς να εκδώσει τη σύσταση μέσα στο 2013. Η υποστήριξη της ΕΕ για την υλοποίηση των μέτρων προτείνεται να προέλθει από το Erasmus+, το οποίο προβλέπεται να ξεκινήσει το 2014.

Σχόλια