Πρόγραμμα Tracon για «έξυπνους» και συνειδητοποιημένους νέους καταναλωτές

0
14

Φτάνοντας στο τέλος του, το πρόγραμμα Tracon θα ολοκληρώσει τις δραστηριότητές του με το Τελικό Συνέδριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στις 21-22 Οκτωβρίου 2013.

Πριν το Τελικό Συνέδριο, κάθε ένα από τα σχολεία-εταίρους του προγράμματος θα οργανώσει μία τελική εκδήλωση στη χώρα του, παρουσιάζοντας δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση καταναλωτή και παροτρύνοντας άλλα σχολεία, παιδιά και γονείς να συμμετέχουν στον εκπαιδευτικό πρόγραμμα του TRACON.

Τι είναι το Tracon;

Το αντικείμενο του προγράμματος Tracon είναι η εκπαίδευση των δασκάλων ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές τους να γίνουν «έξυπνοι» και συνειδητοί καταναλωτές όσον αφορά τα τροφίμα, την ενέργεια, το νερό και άλλες φυσικές πηγές στη σύγχρονη κοινωνία.

Αυτό αποτελεί μία αναγκαιότητα, εάν σκεφτούμε ότι οι πολίτες γίνονται καταναλωτές από πολύ νωρίς στη ζωή τους και το γεγονός ότι ζούμε σε μια υπερκαταναλωτική κοινωνία. Στη διαμόρφωση των καταναλωτικών συνηθειών, παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο τα μέσα ενημέρωσης όσο και η προσωπική εμπειρία.

Το Tracon είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εννέα εταίρους από πέντε χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Ρουμανία, Σλοβακία, Τουρκία, Ιταλία). Είναι ένα πρόγραμμα διά βίου μάθησης το οποίο άρχισε τη δράση του το Νοέμβριο του 2011 και θα διαρκέσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου του 2013.

Μία «γεύση» από το πρόγραμμα Tracon

Μία πιλοτική εκπαίδευση για επιλεγμένους εκπαιδευτικούς από τις συμμετέχουσες χώρες μέσω μαθημάτων τηλεεκπαίδευσης και η δημιουργία ιστοσελίδας έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Στην ιστοσελίδα του TRACON (www.tracon-project.eu) μπορείτε να βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό, τα σχέδια μαθημάτων, προτεινόμενες δραστηριότητες για την τάξη και μία πλατφόρμα τηλεεκπαίδευσης, τα οποία είναι διαθέσιμα δωρεάν.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό, φυλλάδιο, παιχνίδια από το διαδίκτυο όπως τα Enercities, FTC (The federal Trade Commission) και άλλα, παιχνίδια στην τάξη όπως παζλ, παιχνίδια ερωτήσεων κτλ., κατάλληλα σχεδιασμένα για την ηλικία τους, ώστε να αποκτήσουν συνειδητή καταναλωτική συμπεριφορά, να μάθουν πώς να επιλέγουν τα σωστά προϊόντα, να διαβάζουν και να κατανοούν τις ετικέτες σε κάθε προϊόν, να αναγνωρίζουν τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούνται για να προωθηθούν κάποια προϊόντα αντί για άλλα, να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό είναι να μη σπαταλούν ενέργεια και νερό.

Οι μαθητές από τα συμμετέχοντα σχολεία καθώς και οι μαθητές από τα σχολεία-«φίλους» τους προγράμματος οργάνωσαν διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες στην τάξη για να προωθήσουν τη συνειδητή καταναλωτική συμπεριφορά. Μερικές από αυτές τις δραστηριότητες περιλαμβάνουν εκθέσεις αντικειμένων και αφισών που φτιάχτηκαν από τους μαθητές, παρουσιάσεις, ημερίδες, θεατρικές παραστάσεις, ομαδικά παιχνίδια, βίντεο, συζητήσεις κτλ.

Τα θέματα που ενδιέφεραν περισσότερο τους μαθητές ήταν: η ανακύκλωση, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, οι ετικέτες τροφίμων, οι διαφημίσεις τροφίμων, η αξία της διατροφικής πυραμίδας και η προέλευση των τροφίμων που καταναλώνουμε, μέσω των οποίων οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν τη δημιουργική τους σκέψη, τη φαντασία και την ομαδική εργασία. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του TRACON (www.tracon-project.eu) για να δείτε τις δραστηριότητες που έγιναν στα σχολεία.

Γίνετε «φίλοι» του προγράμματος Tracon

Εάν επιθυμείτε να μοιράζεστε τις δραστηριότητες και το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος, μπορείτε να γίνετε μέλος των φίλων του Tracon και να παρουσιάσετε τις σχολικές σας δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση του καταναλωτή. Βοηθήστε μας να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας και για τις μελλοντικές γενιές μας.

Σχόλια