Δίκτυο Μεσόγειος SOS: παρουσιάζεται ο οδηγός για τη βιώσιμη διαχείριση του αστικού νερού

0
8

Το επιστέγασμα μιας εξάμηνης προσπάθειας καταγραφής των υφιστάμενων προβλημάτων, αλλά και ανταλλαγής εμπειριών, καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας, ανάμεσα σε Έλληνες και Γερμανούς εμπειρογνώμονες, με αντικείμενο τη βιώσιμη αστική χρήση του νερού, παρουσιάζεται υπό τη μορφή χρηστικού οδηγού σε ενδιαφερόμενους φορείς, αλλά και στο ευρύ κοινό, επιχειρώντας να εισφέρει καινοτόμες και ουσιαστικές προτάσεις στο πεδίο της υδατικής διαχείρισης σε επίπεδο πόλεων.

Πιο συγκεκριμένα, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, το Δίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ και το Ίδρυμα ΧΑΙΝΡΙΧ ΜΠΕΛ Ελλάδος διοργανώνουν Συνέντευξη Τύπου τύπου με αφορμή την παρουσίαση του «ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ», την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 10.30π.μ. στην αίθουσα Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος(ΚΕΔΕ, Ακαδημίας 65 & Γενναδίου, 3ος όροφος), ο οποίος συντάχθηκε στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟκαι απευθύνεται σε Οργανισμούς Ύδρευσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν με τοποθετήσεις τους εκπρόσωποι των τριών φορέων που απαρτίζουν την πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ, της κεντρικής και τοπικής διοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας κ.ά.

Η παρουσίαση του Οδηγού καλών πρακτικών, ο οποίος περιέχει αναλυτικές προτάσεις και κατευθύνσεις σε επικοινωνιακό, τεχνικό και διοικητικό/πολιτικό επίπεδο για την αειφορία του αστικού νερού, θα αποτελέσει το εφαλτήριο για μια ευρύτερη συζήτηση πάνω στις χρόνιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υδατικοί πόροι σε επίπεδο δήμων, αλλά και στα αναγκαία βήματα, που πρέπει και μπορεί να γίνουν για την αντιμετώπισή τους.

Ο Οδηγός καλών πρακτικών για τη βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού θα διοχετευτεί προς τους Οργανισμούς Ύδρευσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο να αποτελέσει ένα χρήσιμο εγχειρίδιο μεθοδολογίας, που θα τους προσφέρει εφαρμόσιμες προτάσεις και εργαλεία και ταυτόχρονα θα ενδυναμώσει το ρόλο τους στην προσπάθεια βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων.

Σχόλια