Φωτοβολταϊκά: μείωση των επιτοκίων δανεισμού ζητά ο ΣΠΕΦ

0
9

Την εναρμόνιση των επιτοκίων δανεισμού της αποκτηθείσας Probank με εκείνα της Εθνικής Τράπεζας ζητά ο ΣΠΕΦ με επιστολή του, επισημαίνοντας πως σήμερα η διαφορά τους ξεπερνά τις 300 μονάδες βάσης.

Η επιστολή απευθύνεται προς τον Πρόεδρο κ. Γ. Ζανιά και Δ. Σύμβουλο κ. Αλ. Τουρκολιά της Εθνικής Τράπεζας με θέμα την προς τα κάτω εναρμόνιση επιτοκίων δανεισμού απορριφθείσας Τράπεζας Probank.

Ολόκληρη η επιστολή

«Αξιότιμε κε Πρόεδρε και κε Διευθ/ντα Σύμβουλε

Όπως είναι γνωστό από 29/7/13 η Τράπεζα Probank λειτουργεί υπό το σχήμα της Εθνικής Τράπεζας, η οποία με την απόκτηση του υγιούς τμήματος της Probank συμβάλλει στην αναδιάρθρωση του πιστωτικού συστήματος στο πλαίσιο του συστημικού της ρόλου.

Δυστυχώς ωστόσο και παρά την απορρόφηση από την Τράπεζα σας μόνο του υγιούς τμήματος της Probank, σύμφωνα με αναφορές μελών μας τίποτα προς το καλύτερο δεν έχει αλλάξει για τους δανειολήπτες ηλεκτροπαραγωγούς ενέργειας από φωτοβολταϊκά της τράπεζας αυτής, οι οποίοι συνεχίζουν να καταβάλλουν για τα μακροπρόθεσμα δάνεια τους επιτόκια της τάξης του 10% ή και περισσότερο και παρά το γεγονός ότι το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο στη Εθνική είναι τουλάχιστον 300 μονάδες βάσης χαμηλότερο.

Το πρόβλημα μάλιστα αποκτά ευρύτατη διάσταση αφενός λόγω των οξύτατων προβλημάτων στις πληρωμές των παραγωγών από ΛΑΓΗE αλλά και της οριζόντιας και ισοπεδωτικής εισφοράς του ν. 4093 που αυτοί υφίστανται και αφετέρου επειδή η Probank διατηρούσε σημαντικά μεγάλο χαρτοφυλάκιο δανείων Φ/Β πάρκων, που ήταν ίσως το τρίτο σε μέγεθος πανελλαδικά.

Το γεγονός ότι η Εθνική Τράπεζα δεν εμπλέκεται με τις ζημίες του «κακού» τμήματος της Probank, διευκολύνει εκτιμούμε άμεσα την δυνατότητα της προς τα κάτω εναρμόνισης των επιτοκίων της, αφού εσείς ως συστημική τράπεζα δεν χρειάζεστε να ισορροπήσετε στο υψηλό επιτοκιακό της επίπεδο ούτε πριν αλλά ούτε και μετά την απόκτηση του υγιούς μόνο τμήματος της.

Σε συνέχεια των ανωτέρω θα θέλαμε να μας γνωρίσετε πότε θα εναρμονιστούν προς τα κάτω τα επιτόκια χορηγήσεων των υφιστάμενων δανείων προς τους ηλεκτροπαραγωγούς από Φ/Β της απορροφηθείσας Probank στα επίπεδα της Εθνικής Τράπεζας.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση
Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας»

Σχόλια