Στερεύει η Κάρλα – Συναγερμός για το οικοσύστημα

0
132

Δραματικά έχει μειωθεί ο όγκος των υδάτων στον ταμιευτήρα της Κάρλας, σύμφωνα με tovima.gr .

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σήμερα η στάθμη είναι χαμηλότερη και από το 2009, όταν άρχισε η πλήρωσή της με νερά από τον Πηνειό ώστε το κατώτερο όριό του ταμιευτήρα να φτάνει τα 45,6 μέτρα υπερθαλάσσιο ύψος.

Εκτός από την ανομβρία και το γεγονός ότι εφέτος στον ταμιευτήρα δεν έπεσε ούτε σταγόνα από τον Πηνειό, σοβαρό πρόβλημα προκαλεί το γεγονός ότι δεν δουλεύουν τα αντλιοστάσια, ενώ ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το έργο άρδευσης ώστε να σταματήσουν οι παράνομες γεωτρήσεις και να ανανεώνονται τα ύδατα της Κάρλας.

Το αρδευτικό έργο θεωρείται απαραίτητο προκειμένου να διακοπεί η λειτουργία των περίπου 4.000 γεωτρήσεων στην περιοχή και να περιοριστούν τα φαινόμενα υφαλμύρωσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και οι καθιζήσεις εδαφών.

Υπολογίζεται ότι ο όγκος των υδάτων της Κάρλας μειώθηκε περισσότερο από 16 εκατ. κυβικά μέτρα νερού σε σύγκριση με τον περασμένο Μάρτιο οπότε η στάθμη των υδάτων είχε ξεπεράσει τα 46 μέτρα και ο όγκος τους τα 46 εκατ. κυβικά μέτρα.

Πάντως από την πτώση της στάθμης των υδάτων της Κάρλας έχει ευνοηθεί η ορνιθοπανίδα, καθώς τα παρυδάτια πουλιά προτιμούν τα ρηχά νερά προκειμένου να βρίσκουν ευκολότερα την τροφή τους.

Σχόλια