Καταργείται η ονομασία προέλευσης στο γάλα

0
8

Αφαιρέθηκε από τους νέους κανόνες Διακίνησης Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών του υπουργείου Ανάπτυξης η αγορανομική διάταξη του 2009, σύμφωνα με την οποία υποχρεωτικά αναγράφεται η προέλευση της πρώτης ύλης των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Σύμφωνα με την kathimerini.gr, το συγκεκριμένο πλαίσιο κρίθηκε αντισυμβατικό με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο πληροφορίες από το υπουργείο αναφέρουν πως ο καταναλωτής θα εξακολουθήσει να ενημερώνεται για την ελληνικότητα του γάλακτος χάρη στο Ελληνικό Σήμα.

Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια για την απόκτηση του ελληνικού σήματος από τις επιχειρήσεις, αυτά είναι τα εξής:

1.Για τη διακίνηση του γάλακτος με ελληνικό σήμα θα είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ότι είναι «ελληνικό» σε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα.

2.Υποχρεωτικά σε κάθε επιχείρηση με ελληνικό σήμα θα πρέπει να τηρείται αρχείο με τους προμηθευτές και με τις εισερχόμενες ποσότητες σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της διακίνησης.

3.Θα διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα και με την αντίστροφη επιβεβαίωση.

4.Οι εγκαταστάσεις παραγωγής, επεξεργασίας και συσκευασίας θα πρέπει να είναι στην Ελλάδα.

5.Το γάλα που θα διατίθεται για κατανάλωση θα πρέπει να παράγεται σε μονάδα εκτροφής γαλακτοτρόφων στην Ελλάδα.

Σχόλια