Εξοικονόμηση ενέργειας: υπερκάλυψε τους στόχους η Ελλάδα – Οικονομική κρίση η αιτία

0
8

Η Ελλάδα υπερκάλυψε τους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο η «επιτυχία» αυτή δεν οφείλεται στην εφαρμογή πολιτικών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τις κατοικίες και τις μεταφορές, όπως προβλέπει σχετική οδηγία του 2006, αλλά στην οικονομική κρίση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το euro2day.gr, αυτό προκύπτει από την έκθεση που καταρτίστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Energy-Efficiency-Watch» και αξιολογεί τις επιδόσεις του κάθε κράτους μέλους.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η μελέτη αναφέρει ότι έναντι ενδιάμεσου στόχου μείωσης της κατανάλωσης κατά 2,8% το 2010, επιτεύχθηκαν ποσοστά ανά τομέα μεταξύ 5,1% και 10,9%.

Ωστόσο επισημαίνει πως η κύρια αιτία της υπερκάλυψης του στόχου είναι η οικονομική κρίση, ενώ διαπιστώνει υστέρηση στην εφαρμογή θεσμών και μέτρων που θα συνέβαλαν στην εξοικονόμηση ενέργειας, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα και στις κατοικίες.

Έτσι, ο μόνος τομέας στον οποίο η βαθμολογία της Ελλάδας ως προς την εφαρμογή μέτρων υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ, είναι ο Δημόσιος Τομέας.

Σε ό,τι αφορά στα κτίρια, η έκθεση υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα έχει θέσει τα ελάχιστα όρια ενεργειακής απόδοσης, τα οποία συμπληρώνονται από χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως το εξοικονόμηση κατ΄οίκον, και πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης.

Εκτός αυτού, η εγκατάσταση νέων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια προβλέπεται μόνο εθελοντικά και δεν υπάρχουν σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης επαγγελματιών.

Τέλος, στην έκθεση επισημαίνεται ότι το πλαίσιο πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μετριοπάθεια, χωρίς να θέτει φιλόδοξους στόχους.

Σχόλια