Η αποθήκευση ηλιακής ενέργειας «εκτοξεύει» τα φωτοβολταϊκά στην Καλιφόρνια

0
17

Την πρόταση για εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας συνολικής ισχύος 1,325 Γιγαβάτ ως το 2020 κατέθεσε η Επιτροπή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της Καλιφόρνια σε μια προσπάθεια περαιτέρω υιοθέτησης της τεχνολογίας στην Πολιτεία.

Η πρόταση περιλαμβάνει ετήσιους στόχους για τις εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Southern California Edison, San Diego Gas & Electric και Pacific Gas & Electric. Οι στόχοι χωρίζονται επίσης σε τρεις κατηγορίες: μεταφορά ενέργειας, διανομή και αποθήκευση στο χώρο του πελάτη.

“Υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες για την αποθήκευση ηλιακής ενέργειας δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού των φωτοβολταϊκών έργων σε επίπεδο διανομής. Οι εταιρείες ηλεκτρισμού ισχυρίζονται ότι αυτό ίσως προκαλέσει προβλήματα με την ευστάθεια των φορτίων: προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει η τεχνολογία της αποθήκευσης” δηλώνει ο Σεθ Χίλτον, εταίρος σε δικηγορική εταιρεία του Σακραμέντο που εξειδικεύεται σε θέματα ενέργειας.

Οι εταιρείες ηλεκτρισμού θα μπορούν να χρησιμοποιούν την αποθήκευση ενέργειας για μια σειρά λειτουργιών όπως η ρύθμιση της ισχύος, οι βοηθητικές υπηρεσίες και η κάλυψη της ζήτησης στις ώρες αιχμής. Οι ίδιες θα μπορούν να είναι ιδιοκτήτριες τέτοιων συστημάτων, αλλά το 50% της ισχύος θα προέρχεται από ανεξάρτητους παραγωγούς από όλους τους τομείς του δικτύου.

Παρότι η Καλιφόρνια βρίσκεται εντός στόχου για την παραγωγή του ενός τρίτου της συνολικής ενέργειας από καθαρές πηγές ως το 2020, αναμένεται να εκδηλωθούν αντιστάσεις από τις εταιρείες ηλεκτρισμού οι οποίες θα κληθούν να υιοθετήσουν την τεχνολογία αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας λόγω του υψηλού κόστους που αυτή συνεπάγεται.

econews

Σχόλια