Πλήγμα για την ανακύκλωση φωτοβολταϊκών – Έκλεισε το CERES

0
49

ceres-anakyklosi-fotovoltaikon-105031Ένα σημαντικό κέντρο έρευνας για την ανακύκλωση των φωτοβολταϊκών με έδρα στο Παρίσι της Γαλλίας διέκοψε τη λειτουργία διαχείρισης ηλιακών αποβλήτων επικαλούμενο δυσκολίες στο ρυθμιστικό περιβάλλον και δυσχερή κατάσταση στην αγορά.

Πρόκειται για τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό European Centre for the Recycling of Solar Energy (CERES), ο οποίος ανακοίνωσε ότι διέκοψε κάθε σχετική με τα φωτοβολταϊκά απόβλητα δραστηριότητα στις 6 Σεπτεμβρίου για να εστιάσει στον τομέα της έρευνας πάνω στην ανακύκλωση φωτοβολταϊκών.

Το CERES έκανε λόγο για διαρκώς επιδεινούμενο περιβάλλον στην παραγωγή φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη και για απροσπέλαστες δυσκολίες στην αγορά διαχείρισης φωτοβολταϊκών αποβλήτων.

Από την άλλη πλευρά δεσμεύτηκε να συνεχίσει τα έργα Έρευνας και Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού “cradle-to-cradle” (από λίκνο σε λίκνο) που επιτυγχάνει την αειφόρο χρήση και εκμετάλλευση προϊόντων και υλικών ώστε να επαναχρησιμοποιούνται αντί να καταλήγουν στις χωματερές.

Το κέντρο CERES ιδρύθηκε το 2011 με στόχο την επεξεργασία και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων φωτοβολταϊκών στοιχείων και υπολειμμάτων παραγωγής.

Τις υποχρεώσεις ανακύκλωσης φωτοβολταϊκών των μελών του CERES θα αναλάβει ο φορέας PV Cycle, το πανευρωπαϊκό σύστημα επιστροφής και ανακύκλωσης ηλιακών πάνελ.

Υπενθυμίζεται ότι από το 2014 τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία την ευρωπαϊκή οδηγία για τα Απόβλητα των Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (WEEE- Waste Electronic and Electric Equipment Directive) , η οποία προβλέπει τη λήψη και ανακύκλωση φωτοβολταϊκών από τους παραγωγούς (διαβάστε περισσότερα για την υποχρεωτική ανακύκλωση φωτοβολταϊκών).

econews

Σχόλια