ΑΠΕ: οι αποδόσεις στην Ελλάδα – Σύγκριση με Ευρώπη

0
45

Εντός του ευρωπαϊκού μέσου όρου είναι αποδόσεις για τις τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα όπως προκύπτει από γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στην οποία δεν περιλαμβάνονται τα φωτοβολταϊκά και στην οποία δεν λαμβάνεται υπόψη η έκτακτη εισφορά επί του κύκλου εργασιών που έχει επιβάλλει το ΥΠΕΚΑ.

Η γνωμοδότηση της ΡΑΕ έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης του Ιανουαρίου και συντάχθηκε κατόπιν αιτήματος του ΥΠΕΚΑ προκειμένου να αποφασιστεί το είδος και το εύρος της παρέμβασης στο υφιστάμενο καθεστώς των εγγυημένων τιμών προς τους παραγωγούς ΑΠΕ, αλλά και για να σχεδιαστεί η επόμενη ημέρα στην αγορά.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ που δημοσιεύει το energypress προκύπτει ότι:

*Για τα αιολικά το εύρος τιμών στην ΕΕ είναι 54 έως 166 ευρώ/MWh, ενώ στην Ελλάδα είναι 89,97 ευρώ/MWh (101,85 ευρώ/MWh στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα)

*Για τα μικρά υδροηλεκτρικά 61-140 ευρώ/MWh, ενώ στην Ελλάδα είναι 89,97 ευρώ/MWh

*Για τα ηλιοθερμικά 260 -273 ευρώ/MWh, ενώ στην Ελλάδα 271,24 ευρώ/MWh (291,72 ΜΔΣ)

*Για τη γεωθερμία 141-270 ευρώ/MWh ενώ στην Ελλάδα 153,62 ευρώ/MWh (για μικρότερη ή ίση θερμοκρασία των 90 βαθμών κελσίου)

*Για τη βιομάζα 60-144 ευρώ/MWh ενώ στην Ελλάδα  για μικρότερο του 1MW είναι 204,82 ευρώ/MWh, για 1 έως 5MW 179,22 ευρώ/MWh και για μεγαλύτερη ισχύ από 5MW είναι 153,62 ευρώ/MWh

*Για αέριο που εκλύεται στους ΧΥΤΑ 59-120 ευρώ/MWh στην Ελλάδα είναι 122,89 για κάτω από 2MW και 101,85 ευρώ/MWh για πάνω από 2MW

*Για το βιοαέριο 75-166 ευρώ/MWh ενώ στην Ελλάδα για μονάδες κάτω από 3MW είναι 224,31 και για πάνω από 3 MW, 204,84.

Για να καταρτιστεί η γνωμοδότηση η ΡΑΕ έλαβε υπόψη της όλες τις αντικειμενικές παραμέτρους που μπορούν να προσδιοριστούν και άπτονται των αρμοδιοτήτων της, όπως κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, χρόνος ζωής, απόδοση βάσει της παραγόμενης ενέργειας και επίπτωση στον τελικό καταναλωτή βάσει προβλέψεων για τη διείσδυση και την επιβάρυνση των τελικών καταναλωτών.

Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνει η Ρυθμιστική Αρχή εφόσον αποφασιστεί να υπάρξει αναπροσαρμογή στις τιμές αποπληρωμής των μονάδων ΑΠΕ αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα κόστη της επένδυσης, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα/ μειονεκτήματα, προστιθέμενη αξία για τη χώρα, δημιουργία θέσεων εργασίας, πιθανή δυνατότητα να παίξουν ρόλο μονάδων βάσης, ευελιξία κλπ.

Επίσης θα πρέπει να συνυπολογίζεται ένα εύλογο και ανεκτό από τον καταναλωτή premium για τη χρήση καθαρής ενέργειας, ενώ οι μηχανισμοί στήριξης θα πρέπει να οδηγούν σε εύλογες αποδόσεις που θα αναθεωρούνται σε τακτική βάση.

Σχόλια