Το σχιστολιθικό αέριο απειλή για την ανάπτυξη των ΑΠΕ;

0
32

Το σχιστολιθικό αέριο (shale gas) έχει προβληθεί τα τελευταία χρόνια ως μια πολλά υποσχόμενη ενεργειακή πηγή που μπορεί να προσφέρει ενεργειακή αυτονομία σε χώρας που παραδοσιακά εξαρτώνται από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου και φυσικού αερίου.

—Τι είναι το σχιστολιθικό αέριο

Η εξόρυξη του σχιστολιθικού αερίου πραγματοποιείται με τη διοχέτευση υπό υψηλή πίεση μεγάλων ποσοτήτων νερού, άμμου και διαφόρων χημικών ουσιών στο υπέδαφος, σε βάθη που μπορούν να φθάσουν έως και τα 3km. Η υδραυλική πίεση δημιουργεί πολλαπλές ρωγμές στο πέτρωμα, απ’ όπου το εγκλωβισμένο αέριο διαφεύγει και εν συνεχεία αντλείται. Αυτή η μέθοδος εξόρυξης αποκαλείται υδραυλική ρωγμάτωση ή διάρρηξη (hydraulic fracturing ή fracking).

—Fracking και περιβάλλον

Περιβαλλοντικές οργανώσεις, πολλοί επιστήμονες αλλά και τοπικές κοινωνίες που έχουν εμπειρία από τη μέθοδο fracking στην περιοχή τους υποστηρίζουν ότι η εν λόγω μέθοδος εξόρυξης εγκυμονεί πολλούς κινδύνους τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για τη δημόσια υγεία και τις τοπικές κοινωνίες.

Βασικότερο επιχείρημα πίσω από αυτή την οπτική είναι η συχνή μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα ως παρεπόμενο του fracking, όπως άλλωστε δείχνει και η ταινία Gasland του 2010.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η διαρροή αερίων στο δίκτυο ύδρευσης έχει αναπάντεχα αποτελέσματα όπως δείχνει και το συγκεκριμένο video.

Παράλληλα, το fracking συνεπάγεται την εγκατάσταση εξεδρών εξόρυξης και την κατασκευή συνοδευτικών υποδομών (διάνοιξη μεγάλων σε πλάτος δρόμων, χώρων στάθμευσης, εγκαταστάσεων επεξεργασίας και μεταφοράς αερίου) απαιτεί την αποψίλωση εκτάσεων και, συνεπώς, την καταστροφή των φυσικών οικοσυστημάτων, προκαλώντας με αυτόν τρόπο την αλλοίωση του φυσικού τοπίου με άμεσες συνέπειες για τη βιοποικιλότητα της περιοχής.

Ορισμένοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι το fracking αυξάνει τη σεισμική δραστηριότητα σε μία περιοχή, πράγμα που σημαίνει ότι η παρακολούθηση των κραδασμών είναι απαραίτητη κατά την εξέλιξη της διαδικασίας.

—Σχιστολιθικό αέριο και “πράσινες” τεχνολογίες

Μια θεωρία υποστηρίζει ότι η ανακάλυψη μεγάλων αποθεμάτων σχιστολιθικού αερίου σε συνδυασμό με την κλιμάκωση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων παρά τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών ενδέχεται να καθυστερήσουν, ακόμα και να αναστείλουν την ανάπτυξη τεχνολογιών εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εάν υπάρχει τόσο φυσικό αέριο σε αφθονία γιατί χρειαζόμαστε τις ΑΠΕ;

—Προς ένα υβριδικό μέλλον

Μια έκθεση από τον επενδυτικό βραχίονα της Citibank υποστηρίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι νέες τεχνολογίες εξόρυξης φυσικού αερίου δεν θα είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους και ότι οι ΑΠΕ έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο ανάπτυξης που η επίτευξη ισοτιμίας δικτύου (grid parity) είναι αναπόφευκτη.

Το fracking δεν είναι κάτι που θα εξαφανιστεί διαμιάς παρά τις αντιδράσεις στις εξορύξεις, καθώς το shale gas θεωρείται μια νέα, πολύτιμη πηγή ενέργειας.

Η μετάβαση στις ΑΠΕ πρέπει να συνεχιστεί παράλληλα με την ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικότερων και ασφαλέστερων μεθόδων εξόρυξης του σχιστολιθικού αερίου έως ότου καταφέρουμε να επιτύχουμε ένα εξολοκλήρου “πράσινο” ενεργειακό μείγμα.

econews

Σχόλια