Φωτοβολταϊκά: σταθμός 20MW από την Advartia στην Αμερική

0
13

Η ADVARTIA, μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας ALECTRIS, σύναψε συμφωνία για νέο Φ/Β σταθμό συνολικής ονομαστικής ισχύος 20 MWDC στην πολιτεία της Georgia στις Η.Π.Α., η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013 και θα συνδεθεί την 1η Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

Η ALECTRIS έχει αναλάβει τη μελέτη και διαχείριση του έργου, καθώς και την πλήρη επίβλεψη των εργασιών κατασκευής από τοπικούς υπεργολάβους. Παράλληλα, η εταιρεία θα υλοποιήσει το σχεδιασμό του συστήματος παρακολούθησης που πρόκειται να εγκατασταθεί, προκειμένου το πάρκο να μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα διαχείρισης ACTIS, παρέχοντας απομακρυσμένη και συνεχή πρόσβαση μέσω διαδικτύου.

Η ALECTRIS έχει υπογράψει σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης (Οperations & Maintenance, O&M) για το εν λόγω έργο υπό την έγκριση της Bank of America, μίας από τις μεγαλύτερες τράπεζες και τις πιο ενεργές στο χώρο των Φ/Β. Στο φάσμα υπηρεσιών που παρέχονται, η έμφαση δίνεται κυρίως στη σωστή παρακολούθηση του έργου, είτε μέσω των χιλιάδων δεδομένων από μετρήσεις στο πάρκο, είτε μέσω πληροφοριών που συλλέγονται από κάθε μορφή προληπτικής ή διορθωτικής ενέργειας από μηχανικούς της εταιρείας.

Το ACTIS επιτρέπει την αναλυτική καταγραφή όλων των περιστατικών και αιτιών/επιπτώσεών τους, συνεισφέροντας στην έγκαιρη διάγνωση τυχόν σφαλμάτων και στην άμεση διορθωτική επέμβαση. Η στατιστική ανάλυση των παραπάνω πληροφοριών, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν ειδικά για αυτόν το σκοπό από την εταιρεία, οδηγούν βραχυπρόθεσμα στη συνεχή βελτιστοποίηση (continuous improvement) της λειτουργίας του πάρκου, ελαχιστοποιώντας απώλειες και μεγιστοποιώντας τη διαθεσιμότητα του.

Με μεγάλα έργα σε Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο και ΗΠΑ, πρωταρχικός σκοπός της ADVARTIA είναι η ολοκληρωμένη παρακολούθηση και διαχείριση πολλαπλών και γεωγραφικά κατανεμημένων Φ/Β σταθμών.

Στηριζόμενη στη μακρόχρονη εμπειρία, υψηλή τεχνογνωσία και ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών της, η ADVARTIA εγγυάται τη βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας (availability) και του βαθμού απόδοσης (performance ratio) σε υφιστάμενες Φ/Β εγκαταστάσεις, καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις των επενδυτών μέσω εξειδικευμένων Ο&Μ προγραμμάτων.

Σχόλια