«Ληγμένα τρόφιμα»: αρνούνται τη διάθεση τα σούπερ μάρκετ

0
8

Αρνούνται να προχωρήσουν σε διάθεση τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας μεγάλοι όμιλοι σούπερ μάρκετ της χώρας σύμφωνα με το skai.gr.

Ειδικότερα, σε ανακοινώσεις τους τα σούπερ μάρκετ δηλώνουν ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν αποτελεί μέρος της πολιτικής τους.

Από την 1η Σεπτεμβρίου τα «Τρόφιμα Περιορισμένης Διατηρησιμότητας» επιτρέπεται να τοποθετούνται σε ξεχωριστά ράφια και σε χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τα υπόλοιπα, για τα οποία δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης.

Τα τρόφιμα αυτά θα φέρουν ειδική σήμανση, ενώ προβλέπονται πρόστιμα σε περιπτώσεις που δεν θα τηρούνται οι παραπάνω κανόνες.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση:

α. Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα.
β. Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους.
γ. Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους.

Σχόλια