ΑΠΕ: κίνητρα ανάπτυξης σε 127 χώρες – Τι περιλαμβάνουν

0
6

Σε 127 ανέρχονται οι χώρες που εφαρμόζουν πολιτικές ενίσχυσης της ανάπτυξης των ΑΠΕ κατά το τρέχον έτος σύμφωνα με την έκθεση Vital Signs Online του Worldwatch Institute.

Σύμφωνα με το Worldwatch Institute οι πολιτικές ενίσχυσης των ΑΠΕ έχουν αυξηθεί κατακόρυφα κατά την τελευταία δεκαετία: από 48 χώρες στα μέσα του 2005 σε 137 χώρες το 2013.

Η πλειονότητα των πολιτικών αυτών εστιάζουν στην υποστήριξη της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ όπως είναι το σύστημα των εγγυημένων τιμών, ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) και οι ποσοστώσεις στη χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας από καταναλωτές ενέργειας.

Η πλέον διαδεδομένη μορφή επιδότησης είναι οι εγγυημένες τιμές πώλησης στο δίκτυο, οι οποίες ισχύουν σε 99 χώρες παγκοσμίως σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Οι ποσοστώσεις είναι ουσιαστικά ελάχιστα επίπεδα χρήσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή και ισχύουν σε 76 χώρες.

Σε 66 χώρες προβλέπονται φορολογικές ελαφρύνσεις για την ανάπτυξη του κλάδου των ΑΠΕ, οι οποίες αφορούν τόσο στην παραγωγή όσο και στις επενδύσεις και λαμβάνουν τη μορφή «φοροεκπτώσεων» στον ΦΠΑ, το φόρο εισοδήματος ή στους δασμούς αγοράς εξοπλισμού.

Η έκθεση Vital Signs Online του Worldwatch Institute αποτελεί ένα εργαλείο στα χέρια επιχειρήσεων, κέντρων χάραξης πολιτικών και πολιτών που τους παρέχει δεδομένα και αναλύσεις για την κατανόηση των παγκόσμιων τάσεων σε διάφορους κλάδους.

econews

Σχόλια