Πρόγραμμα προστασίας ιστορικών κτιρίων από την κλιματική αλλαγή – Συνάντηση στην Κρήτη

0
322

Σε ένα «ολοκληρωμένο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα» προστασίας κτιρίων από την κλιματική αλλαγή συμμετέχει το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) μαζί με 30 εταίρους από την Ευρώπη και την Αίγυπτο.

Μάλιστα, το ΙΤΕ θα φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις του στο Ηράκλειο Κρήτης τη διεθνή συνάντηση εργασίας του προγράμματος στις 23 – 27 Σεπτεμβρίου.

Για πρώτη φορά θα συνδεθεί η εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής με τις επιπτώσεις της σε ιστορικά κτίρια σε επίπεδο γεωγραφικής περιοχής, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Κλίμα και πολιτισμός: αποτίμηση της ζημίας, οικονομικές επιπτώσεις και στρατηγικές για τη βιώσιμη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στους καιρούς της κλιματικής αλλαγής» («Climate for culture»).

Αντιπροσωπευτικά έργα τέχνης, μνημεία και ιστορικά κτίρια θα χρησιμοποιηθούν ως παραδείγματα εφαρμογής του ερευνητικού προγράμματος. Ήδη στη Κρήτη, σε συνεργασία με την 13η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ελήφθησαν δεδομένα και έχουν γίνει περιβαλλοντικές μετρήσεις αφενός με συμβατικά μέσα και αφετέρου με καινοτόμα φορητά συστήματα του ΙΤΕ και με νέους πειραματικούς αισθητήρες στους ναούς: Άγιος Πέτρος Δομηνικάνων (Ηράκλειο), Άγιος Φανούριος (Βαλσαμόνερο), Εισόδια Θεοτόκου (Καστέλι) και Αγία Τριάδα (Αρχάνες).

Πιο αναλυτικά, το έργο επιδιώκει να συνδέσει για πρώτη φορά την μελλοντική εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής με τις επιπτώσεις της σε ιστορικά κτίρια σε επίπεδο γεωγραφικής περιοχής. Η δυνατότητα εστίασης σε γεωγραφική περιοχή απαιτεί ανάπτυξη προσομοιώσεων με μεγάλη χωρική ευκρίνεια 10×10 km. Η καινοτομία της προβολής των κλιματικών αλλαγών σε επίπεδο 10×10 km θα επιτρέπει το συσχετισμό των μετεωρολογικών αλλαγών με τις επιπτώσεις τους μέσω νέων τεχνικών προσομοίωσης και διαδικασιών καταπόνησης σε συγκεκριμένα κτίρια.

Για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθούν, επίσης, μη-παρεμβατικές τεχνικές σε μελέτες πεδίου εξασφαλίζοντας συνεχή καταγραφή της άμεσης παραμόρφωσης κατευθείαν από την παθητικά πάσχουσα επιφάνεια στα πλαίσια εκτίμησης επίδρασης της καταπόνησης και φθοράς λόγω των φυσικών συνεχόμενων περιβαλλοντικών αλλαγών. Τα μετεωρολογικά δεδομένα και δεδομένα μικροκλίματος θα προσομοιωθούν εργαστηριακά σε δοκίμια και θα συσχετιστούν με τις επιφανειακές αντιδράσεις δίνοντας δεδομένα παθητικής περιβαλλοντικής παραμόρφωσης και νέα κριτήρια εκτίμησης της φυσικής παθητικής καταπόνησης.

Το ΙΗΔΛ του ΙΤΕ είναι υπεύθυνο του πακέτου εργασιών που αφορά σε αυτού του τύπου την εκτίμηση επιπτώσεων, κατευθείαν από την επιφάνεια με νέες τεχνικές και αισθητήρες. Προγραμματίζει, διαχειρίζεται και ολοκληρώνει τις μετρήσεις παραμορφώσεων από τις υπό εξέταση επιφάνειες μέσω επιτόπιων μετρήσεων και προσομοιώσεων κλιματικών συνθηκών στο εργαστήριο δημιουργώντας νέες μεθοδολογίες εκτίμησης των κλιματικών επιπτώσεων και καταπονήσεων βάση των συστημάτων μη-παρεμβατικού ελέγχου με λέιζερ που έχει δημιουργήσει σε προηγούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία και εδραίωση μίας πολυεπιστημονικής συνέργειας που θα οδηγήσει σε νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και μεθοδολογίες για την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών βιώσιμης προσαρμογής στα νέα απειλητικά κλιμακούμενα δεδομένα που θα εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα το μέλλον της αναντικατάστατης ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες: Βιβή Τορνάρη (ΙΗΔΛ – ΙΤΕ)

Τηλέφωνα: 2810 391120, 391224 & 391394

e-mail: vivitor@iesl.forth.gr

Σχετικό link: http://www.climateforculture.eu

Σχόλια