Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών – Σεμινάριο από agronomist

0
14

Ύστερα από πολύμηνο σχεδιασμό και συνδυάζοντας εμπειρία πολλών ετών, το e-school by agronomist.gr ανακοινώνει την έναρξη του μαθήματος Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, στις 16 Σεπτεμβρίου 2013.

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών εστιάζει σε ζητήματα που απασχολούν τόσο τον νεοεισερχόμενο παραγωγό, όσο και υφιστάμενους αγρότες. Στο εν λόγω σεμινάριο αναπτύσσονται έξι διαφορετικά κεφάλαια που αποτελούν τα βήματα για την εκπόνηση και υλοποίηση μιας καθετοποιημένης επιχειρηματικής προσπάθειας στον κλάδο των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών.

Ενδεικτικά θέματα που προσεγγίζονται είναι η έρευνα αγοράς, τα κριτήρια επιλογής κατάλληλης καλλιέργειας, η διοίκηση της μονάδας, η διαχείριση της καλλιέργειας με βάση αναγνωρισμένα πρότυπα και η οργάνωση των πωλήσεων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους και υφιστάμενους παραγωγούς, σε συμβούλους επιχειρήσεων, σε στελέχη γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σε μεταποιητές και διακινητές προϊόντων Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 5μμ-7μμ διαδικτυακά, μέσα από την εκπαιδευτική πλατφόρμα του e-school by agronomist.gr και θα διαρκέσουν 10 εβδομάδες (40 ώρες). Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των διαλέξεων σε βιντεοσκόπηση, οποιαδήποτε άλλη ημέρα και ώρα. Μετά το πέρας των διαλέξεων, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να εκπονήσουν για εκείνους ή πελάτες τους σχέδιο εγκατάστασης και οργάνωσης μονάδας εκμετάλλευσης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων.

Το κόστος συμμετοχής είναι 150€ με δυνατότητα αποπληρωμής σε δύο ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις. Στις παροχές συμπεριλαμβάνεται η απεριόριστη πρόσβαση στις διαλέξεις, κατέβασμα των παρουσιάσεων σε portable μορφή, πιστοποιητικό παρακολούθησης, πλήρης επιστημονική υποστήριξη και μετά το τέλος του σεμιναρίου, καθώς και επιπλέον 80 ώρες βιντεοσκοπημένων διαλέξεων χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα του e-school by agronomist.gr.

Σχόλια