ΥΠΕΚΑ: αναδιάρθωση και εξοικονόμηση κόστους – Η διαθεσιμότητα ανά υπουργείο

0
9

Από 152 έως 262 λιγότεροι υπάλληλοι θα απασχοληθούν στο ΥΠΕΚΑ με βάση του σχεδίου αναδιάρθρωσης των δομών των υπουργείων που καταρτίζει η κυβέρνηση.

Αναλυτικότερα, προβλέπεται άμεση εξοικονόμηση πόρων σε ποσοστό 15%-20% μέσω της αναδιοργάνωσης των δομών του ΥΠΕΚΑ, την κατάργηση και συγχώνευση φορέων και την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών.

Οι εξοικονομήσεις θα προέλθουν κυρίως από μειώσεις στις δαπάνες για την κτηριακή υποδομή, στις λειτουργικές δαπάνες, στις αμοιβές των Διοικητικών Συμβουλίων, στο διαχειριστικό κόστος λειτουργίας των φορέων και στα επιδόματα θέσεων ευθύνης.

Δομές και εποπτευόμενοι φορείς του ΥΠΕΚΑ θα μειωθούν σε αριθμό κατά 58%, ενώ οι οργανωτικές μονάδες θα μειωθούν από 291 σε 121.

Σε επίπεδο στελεχιακού δυναμικού θα απασχοληθούν 875 έως 985 υπάλληλοι από 1137 σήμερα, δηλαδή θα μειωθούν κατά 152 – 262.

Εκατό θα είναι οι υπάλληλοι του ΥΠΕΚΑ που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα.

Το σύνολο της δημοσιονομικής εξοικονόμησης στο ΥΠΕΚΑ φτάνει το ποσό των 8.083.989 ευρώ. Επιμερίζεται σε 4.132.963 ευρώ αναφορικά με την κτηριακή υποδομή και τα μισθώματα κτιρίων, σε 623.847 ευρώ από λειτουργικές δαπάνες – συντήρηση, 2.127.179 ευρώ για μισθοδοσία – πρόσθετες απολαβές και 1.200.000 ευρώ από την αναδιοργάνωση εποπτευόμενων νομικών προσώπων.

Οι βασικές αλλαγές συνοψίζονται στα εξής:

-Αναδιάρθρωση των οργανικών δομών του ΥΠΕΚΑ με επικέντρωση των διαθέσιμων ανθρώπινων και δημοσιονομικών πόρων στους τομείς που αφορούν Περιβάλλον, Χωροταξία – Πολεοδομία, Δάση, ενέργεια – Ορυκτοί Πόροι.

– Συγκέντρωση των υποστηρικτικών λειτουργιών σε μια ενιαία δομή.

Κατάργηση τεσσάρων νομικών προσώπων (ΟΡΣΑ, ΟΡΘΕ, ΟΡΘΙ, ΕΑΧΑ ΑΕ) και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στην Κεντρική Υπηρεσία.

Συγχώνευση του ΟΚΧΕ και της Κτηματολόγιο ΑΕ σε νέο Οργανισμό με βασικό στόχο τη συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων χαρτογράφησης & κτηματογράφησης σε ενιαίο φορέα.

Μετεγκατάσταση των Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ σε ένα ενιαίο κτίριο (από τα 26 υφιστάμενα κτίρια).

—Η διαθεσιμότητα ανά υπουργείο

Η διαθεσιμότητα υπαλλήλων ανά υπουργείο έχει ως εξής:

Παιδείας 1.500

Εσωτερικών 3.000

Άμυνας 500

Υγείας 1.500

Δημόσιας Τάξης 500

Εργασίας 600

Οικονομικών 400

Δικαιοσύνης 50

Ναυτιλίας 50

Πολιτισμού 500

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 750

Αγροτικής Ανάπτυξης 130

Εξωτερικών 20

Ανάπτυξης 100

Τουρισμού 100

Περιβάλλοντος 100

Μακεδονίας – Θράκης 20.

econews

Σχόλια